ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. จากผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า เปิดผลโพล ชัชชาติ ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ วิโรจน์อันดับ 2 อัศวินเข้าที่ 3

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนการเลือกตั้ง กทม. 22 พฤษภาคม 2565 จำนวน 806 ตัวอย่าง โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565

ในหัวข้อว่า “ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึง ท่านจะเลือกผู้สมัครคนใด” พบว่า ประชาชนจะเลือก อันดับที่ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร หมายเลข 8 จำนวน 40.8% อันดับ 2 นายวิโรจน์ ลัขณาอดิศร ผู้สมัคร หมายเลข 1 จำนวน 9.8% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร หมายเลข 6 จำนวน 8.6%

อันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัคร หมายเลข 4 จำนวน 8.1% อันดับ 5 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 จำนวน 4.3% 

อันดับ 6 ยังไม่ตัดสินใจระหว่าง ผู้สมัคร หมายเลข 8 คือนายชัชชาติ กับหมายเลข 1 คือนายวิโรจน์ จำนวน 7.5% อันดับ 7 ยังไม่ตัดสินใจระหว่าง ผู้สมัคร หมายเลข 6 คือ พล.ต.อ.อัศวิน กับหมายเลข 3 คือ นายสกลธี จำนวน 5.0%