จับตา “NeoCoV” เข้าเซลล์ได้ รุนแรงกว่าเดิม 3 เท่า หวั่นกลายเป็นโควิด-22

หมอเฉลิมชัย เปิดข้อมูล “NeoCoV” ไวรัสโคโรนาตัวใหม่ คล้ายโรคเมิร์ซ หากติดในเซลล์มนุษย์ได้จริง รุนแรงกว่าโควิด 3 เท่า กลายเป็น “โควิด-22” ยอดเสียชีวิตอาจมากกว่า 17 ล้านราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนักวิจัยค้นพบไวรัสโคโรนาตัวใหม่ “NeoCoV” พบในค้างคาวในแถบประเทศทวีปแอฟริกา โดยไวรัสดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับไวรัส MERS ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อโรคที่รุนแรงมากในมนุษย์ แต่ด้วยความสามารถในการแพร่กระจายที่ไม่ดี ทำให้การระบาดของ MERS-CoV จึงอยู่ในวงจำกัด

ล่าสุด นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยถึง “NeoCoV” ใน blockdit ภายใต้ชื่อ “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย” โดยระบุว่า ด่วนและต้องติดตาม พบไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (NeoCoV) เข้าเซลล์มนุษย์ได้ ลักษณะคล้ายไวรัสก่อโรค MERS ซึ่งรุนแรงกว่า SARS 3 เท่าตัว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้ค้นพบไวรัสโคโรนา (Corona Virus) ชนิดใหม่ในค้างคาวที่ประเทศแอฟริกาใต้ เรียกชื่อว่า NeoCoV โดยมีลักษณะสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อให้เกิดโรค MERS มาก จนมีโอกาสที่จะเรียกว่า MERS-CoV-2 ซึ่งไวรัสโคโรนาลำดับ 7 ที่ก่อโรคโควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบัน ก็มีสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อโรค SARS จนเรียกว่า SARS-CoV-2 มาแล้ว

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ไวรัสใหม่ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเร่งศึกษาหาข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเร็วต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น

นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่การค้นพบครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นที่ตื่นเต้นกันมาก ตลอดจนมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะทำให้เกิดผลกระทบกับมนุษยชาติอย่างไร

ไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสตระกูลโคโรนาลำดับ 7 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับไวรัสก่อโรค SARS ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาลำดับ 5 มาก จึงตั้งชื่อว่า SARS-CoV-2 โรค SARS นั้น มีความรุนแรงน้อยกว่า MERS ถึง 3 เท่า โดยมีอัตราการเสียชีวิต 10% ในขณะที่โรค MERS เสียชีวิตมากถึง 30% ไวรัสก่อโรค MERS เป็นไวรัสโคโรนาลำดับ 6

ไวรัสตระกูลโคโรนาที่ก่อโรคในมนุษย์ที่ผ่านมา

  • ลำดับที่ 1-4 ก่อให้เกิดโรคหวัด
  • ลำดับที่ 5 ก่อให้เกิดโรค SARS
  • ลำดับที่ 6 ก่อให้เกิดโรค MERS
  • ลำดับที่ 7 ก่อให้เกิดโรค COVID-19

ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า NeoCoV ที่พบในค้างคาวครั้งนี้ เกิดไปมีลักษณะใกล้เคียงกับ MERS มาก และมีโอกาสที่จะถูกตั้งชื่อว่า MERS-CoV-2 ถ้าก่อโรคในมนุษย์ได้จริง คือเป็นไวรัสโคโรนาก่อโรคในมนุษย์ลำดับที่ 8 ความน่าเป็นห่วงก็คือ ไวรัสที่อยู่ในค้างคาวจะไม่ก่อโรคในมนุษย์ ถ้าไม่สามารถจับและเข้าไปในเซลล์มนุษย์ได้ แต่ไวรัสใหม่ที่ค้นพบนี้บังเอิญสามารถจับกับหน่วยรับ ACE-2 แล้วเข้าเซลล์ร่างกายมนุษย์ได้ จึงมีความกังวลว่า ไวรัสใหม่นี้อาจจะก่อโรคแบบ COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) ได้ และอาจจะรุนแรงกว่า COVID-19

รายละเอียดเกี่ยวกับโรค SARS และ MERS

  • SARS ระบาดในปี 2003 (พ.ศ. 2546) มีผู้เสียชีวิต 10%
  • MERS ระบาดในปี 2012 (พ.ศ. 2555) มีผู้เสียชีวิต 30%
  • COVID-19 ระบาดในปี 2019 (พ.ศ. 2562) เริ่มต้นมีเสียผู้เสียชีวิต 5% ปัจจุบันผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1.53% โดยมีผู้เสียชีวิต 5.67 ล้านคน จากผู้ติดเชื้อ 371 ล้านคน

ถ้าไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ขึ้นมาได้จริง ก็อาจเรียกชื่อว่า COVID-22 ถ้าคำนวณตามสัดส่วนของโรค SARS และ MERS ที่รุนแรงขึ้น 3 เท่า ก็อาจจะทำให้ COVID-22 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า COVID-19 ถึง 3 เท่า เช่น ในปัจจุบัน โควิด-19 เสียชีวิต 5.67 ล้านคน ถ้าเป็นโควิด-22 ก็จะเสียชีวิตมากถึง 17 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้ยังมีความไม่แน่นอนส่วนหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้ากันอย่างเร่งรีบ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับโลกอีกหลายหน่วยงาน เช่น องค์การระดับโลกเรื่องสุขภาพสัตว์ องค์การอาหารและเกษตรโลก ตลอดจนโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ เพื่อที่จะรีบหาข้อมูล และสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุดว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ มีโอกาสก่อโรคโควิดในมนุษย์มากน้อยเพียงใด