KTAM เปิดขาย KTBTAHICG 20-26 ก.ย.นี้ มั่นใจเศรษฐกิจปีหน้าโตต่อเนื่องเป้าดัชนี 1,758

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) ในวันที่ 20-26 กันยายน 2560 เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดเอ็มเอไอ และตลาดรองอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( CAC) ที่มีการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า ยังจะขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐมีเม็ดเงินเบิกจ่ายเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ หลังจากมีการทยอยประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการในปีที่ผ่านมาและปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปลายปีหน้าอาจจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนฟื้นตัวตามไปด้วย โดยคาดว่า ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,758 จุด และสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,668 จุด จากแรงซื้อกองทุน LTF/RMF ที่เข้ามาในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาหุ้นขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาทะลุ 1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ผสมผสาน Top- Down ในการปรับสัดส่วนการลงทุน การประเมินระยะเวลาในการลงทุน จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ Bottom –Up ในการคัดสรรหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโต โดยคาดว่า บริษัทจะลงทุนในหุ้น ประมาณ 20-30 บริษัท มุ่งเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเติบโตสูง หุ้นที่ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อ การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการส่งออกที่ฟื้นตัว หุ้นที่ได้รับผลดีจากนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หุ้นที่เป็น Growth stock และหุ้นที่ Laggard ที่ผ่านมาดัชนี IOD/CG Index เปรียบเทียบกับ SET Index ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550- กันยายน 2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนี IOD / CG Index อยู่ที่ 12.28% ในขณะที่ SET Index อยู่ที่ 10.33%

นางชวินดา กล่าวต่อไปว่า กองทุน KTBTHAICG เป็นกองทุนแรกของ KTAM และมีความภาคภูมิใจมาก เนื่องจากเป็นการตอบโจทย์ที่ครบมาก ทั้งในเรื่องของการลงทุน และโอกาสช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่วนหนึ่งบริษัทจะมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยเครือข่ายของธนาคารกว่า 1,200 สาขา และพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนประจำทุกสาขาทั่วประเทศ อีกทั้งธนาคารยังมีฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าธนบดีหรือลูกค้า Wealth ของธนาคาร กลุ่ม KTB Precious Plus และ KTB Precious กว่าแสนราย ซึ่งมีความคุ้ยเคยกับการลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี (Wealth Manager) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำทางการลงทุนกับลูกค้า Wealth โดยเฉพาะ ซึ่งจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางการเงิน และระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า Wealth แต่ละท่าน ทั้งนี้ ธนาคารเล็งเห็นว่า กองทุน KTBTHAICG น่าจะตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังจะช่วยสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับลูกค้าที่ได้ลงทุนในกองทุนรวมซึ่งคัดสรรมาเฉพาะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ