WHAUP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมแต่งตั้งธ.ไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงาน บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ และเหมราช เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และจะเสนอขายในเดือนสิงหาคมนี้

นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดเผยผ่านการนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ว่า WHAUP เตรียมออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวเพิ่มเติมว่า WHAUP ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้