ธนพล ศิริธนชัย Country CEO เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น

ธนพล ศิริธนชัย
ธนพล ศิริธนชัย

นายธนพล ศิริธนชัย Country CEO บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2566)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายธนพล ศิริธนชัย Country CEO บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2566) ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ทั้งนี้ การมอบรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น และรางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่า หรือคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประกอบคุณงามความดี รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำกัดเพศ วัย และสาขาอาชีพ