เสนาฯโด๊ปกำลังซื้อบ้านต่ำ 3 ล้าน ปล่อยอาวุธลับ “เงินสดใจดี” สู้ดอกเบี้ยแพง

เสนา

เปิดตัวแบบไม่เป็นทางการล่วงหน้าไปแล้วเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา สำหรับเงินสดใจดี อีกหนึ่ง BU-Business Unit ของค่ายเสนา ดีเวลลอปเม้นท์

อัพเดตล่าสุด ปี 2567 เสนาฯพกความมั่นใจที่จะเปิดตัวต่อสาธารณชน หลังจากมีผลดำเนินงาน 1 ปีเต็ม ผลักดันให้ผู้ขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในที่สุด คิดเป็นมูลค่าสินเชื่อ 300 ล้านบาท

คอขวดแบงก์เข้มงวดสินเชื่อ

โดยผู้บริหาร “ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มองทิศทางปีนี้ของเงินสดใจดีว่า ตามศักยภาพของทีมงาน และดีมานด์ที่มีอยู่ท่วมท้นในตลาด อยากเห็นยอดผลักดันสินเชื่อผ่านเงินสดใจดีในปีนี้ที่ 500-600 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลักคิดอยู่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาฯได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน โดยเงินสดใจดีถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ช่วยทางการเงินเพื่อการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่นทั้งให้บริการคำปรึกษา และโปรแกรมด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมการันตีแก้ไขทุกปัญหาให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาฯได้แบบไร้กังวลเรื่องเครดิตการเงิน

“ทุกคนคงพอทราบกันว่า การตระหนักในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกันในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยปัญหาหลักของโลก (Social Challenge) ที่แบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ๆ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก, ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข, ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาการกระจุกตัวของคนเมือง”

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

เมื่อพูดถึงการกระจุกตัวของคนเมือง หมายรวมถึง การพัฒนาเมืองที่ต้องครอบคลุมถึงการมีที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับทุกคน สร้างหลักประกันของการมีบ้านที่ปลอดภัย อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน และมีราคาที่เข้าถึงได้

แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้ การจะเป็นเจ้าของบ้านได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และดูเหมือนจะยิ่งยากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะคนรายได้น้อยถึงปานกลาง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาที่พักอาศัยมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ เงินออมน้อยลง ภาระหนี้สินที่เพิ่ม

ล่าสุดปี 2566 หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของไทยสูงถึง 560,000 บาท แนวโน้มปี 2567 ประมาณการไว้ว่าหนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มสูงอยู่ที่ 91% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบต่อระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นปัญหายังรวมถึงดอกเบี้ยขาขึ้น โดยดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการการเงิน (กนง.) ภายใต้กำกับ ธปท. อยู่ที่ 2.5% สูงที่สุดในรอบ 10 ปี คนไทยจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านการเงินหรือด้านเครดิต ศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงลดลง สวนทางกับราคาที่พักอาศัยที่สูงขึ้นจากต้นทุนสารพัด ทั้งค่าที่ดิน แรงงาน และการก่อสร้าง

ข้อสำคัญอยู่ที่ปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะมีมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยสูงเกิน 50% กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดึงมืออาชีพ “จินตนา ใกล้สุวรรณ”

สำหรับเสนาฯมีหนึ่งใน Mission หลักของบริษัท คือ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับผู้คน สอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDG ข้อ 11 Sustainable Cities and Communities หัวข้อย่อยที่ 1.1 หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้

เสนาฯจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหานี้เรื่อยมา โดยหนึ่งในนั้นคือบริการ “เงินสดใจดี” คำนิยาม The lending hand who understands-ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีผู้บริหารมืออาชีพ “จินตนา ใกล้สุวรรณ” ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ มานั่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เงินสดใจดี จำกัด

“เสนาฯมองเห็นปัญหาสำหรับคนกลุ่มนี้คือ อยากได้บ้าน ยังไม่มีการวางแผนการเงินมาก่อน ทำให้หลายคนก็กู้ซื้อบ้านยาก หรือกู้ไม่ผ่าน บางคนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ซื้อบ้าน จึงได้หาแนวทางเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย” คำกล่าวของ ผศ.ดร.เกษรา

ภารกิจเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

ถัดมา อดีตแบงเกอร์หญิงเหล็กจาก LH Bank “จินตนา ใกล้สุวรรณ” ประธานกรรมการบริหาร เงินสดใจดี ลงลึกรายละเอียดว่า เงินสดใจดีมีบทบาทเสมือนผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และวางแผน สร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเครดิตที่ดี ช่วยเสริมสถานะเครดิตของผู้กู้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อ Green Loan เช่น โซลาร์รูฟ หรือรถพลังงานไฟฟ้า

วิธีการทำงาน เงินสดใจดี นำเสนอบริการหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโร และ DSR-Debt Service Ratio (ความสามารถในการผ่อนชำระ) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับเครดิตของลูกค้ามากที่สุด

2.บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อย ภายใต้ 2 ใบอนุญาตในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้าน ในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร 3.การสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อ เพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี เพื่อเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

โดยเงินสดใจดี ได้เริ่มทดลองให้บริการในปี 2566 ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถช่วยให้คนเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธ (กู้ไม่ผ่าน) 7-10% คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท และมีแนวโน้มของความสนใจมากขึ้น

นำมาสู่การบรรจุในแผนธุรกิจปี 2567 ของเงินสดใจดี ตั้งเป้าช่วยให้คนเข้าถึงการมีบ้าน หรือลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15% ซึ่งก็จะสะท้อนโดยตรงไปถึงยอดขายบ้านของเสนาฯที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

บทสรุปสุดท้าย เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้ง่ายขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า “เงินสดใจดี” จะเป็นหนึ่งในบริการสำคัญ ที่จะให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบ้านเสนาฯได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน

เพราะบ้านไม่ใช่แค่ปัจจัย 4 แต่เสนาฯมองว่าบ้านคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่สุดของ Household และสินเชื่อบ้านคือสินเชื่อที่ดีที่สุดของ Household