เบิกฤกษ์! จาก “รถไฟฟ้าลาวาลิน” สู่ “พระปกเกล้าสกายปาร์ค” สวนสาธารณะเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี-พระนคร

เมื่อวันที่16พ.ค.2562นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้าง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค” ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้า Sky Park)

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าเพื่อให้การบริหารราชการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทันที

โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างค้างและปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ระยะทาง 280 เมตร พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน เชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนคร ท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้และพืชพันธุ์ที่ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทางสัญจร พร้อมชมวิวที่สวยงามข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถสะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 เมตร ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9.00 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้า ขาออกอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตร ที่ปลายสะพานและระดับเท่ากันที่กลางสะพาน

ส่วนสะพานพระปกเกล้าขาเข้ามีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี ปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งโครงการก่อสร้าง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค” เริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 280 เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 28 มีนาคม 2562 ครบกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 มีนาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ