“วีรศักดิ์” สั่งสถาบันการบินพลเรือน เร่งพัฒนาศูนย์ฝึกบินหัวหิน-หลักสูตรโดรน

ประเดิมหมายแรกในรอบ 2 เดือน รมช.วีรศักดิ์ ประเดิมมอบนโยบาย “สถาบันการบินพลเรือน” ฝากการบ้าน 5 ข้อ เน้นหนักพัฒนาศูนย์ฝึกบินหัวหิน-หลักสูตรโดรนรับอนาคต ชี้ช่วงนี้ภาคทฤษฎีให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายทวี เกศิสำอาง นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยมี พลอากาศเอกเผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สบพ. ให้การต้อนรับ

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า สบพ.เป็นหน่วยงานหลักที่ผลิตบุคลากรด้านการบินที่สำคัญของประเทศ และมีหลักสูตรที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับ เช่น การจัดการสนามบิน การจัดการสายการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ การฝึกนักบิน โดยที่ผ่านมา สบพ. ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างดี โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานดังนี้

1.รักษามาตรฐานบริหารสถาบันให้เป็นหลักของภาครัฐในการผลิตบุคลากรการบินต้นแบบ ยึดในหลักการสำคัญคือคุณภาพของบุคลากรและตรงตามความต้องการของตลาดธุรกิจการบิน พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบินและสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

2.พัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้พร้อมรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และศึกษาทบทวนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้คุ้มค่า นอกจากนี้ให้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพในทุกโครงการที่มีอุปสรรคการดำเนินงาน


3.การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการสอน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

4.เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

5.สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ สบพ.จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกับเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงด้วยการผลิตบุคลากรด้านการบินรองรับความต้องการของตลาดป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต โดยมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ