“คมนาคม” ทะลวงงบฯปี’64 ได้ 56% งบฯลงทุนไหลคล่องแตะแสนล้าน

“ศักดิ์สยาม” สแกนงบฯปี’64 เบิกจ่ายแล้ว 8.4 หมื่นล้าน คิดเป็น 56% ของงบฯปี 2 แสนล้าน ปลื้มงบลงทุนวาล์วไหลแรงทะลุแสนล้าน ส่วนรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายแล้ว 5.5 หมื่นล้าน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งบฯ 64 เบิกแล้ว 56.32%

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 227,894.50 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) จำนวน 161,802.49 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 84,962.82 ล้านบาท (ร้อยละ 56.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

งบลงทุนไหลแรงทะลุแสนล้าน

โดยในส่วนของงบฯรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,214.53 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) จำนวน 133,486.11 ล้านบาท  ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 102,603.34 ล้านบาท (ร้อยละ 54.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)


สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,854 รายการ วงเงินรวม 98,439.44 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,732 รายการ วงเงิน 85,476.11 ล้านบาท (ร้อยละ 86.83 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

รัฐวิสาหกิจเบิกแล้ว 5.5 หมื่นล้าน

งบฯลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 61,145.60 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 55,257.55 ล้านบาท (ร้อยละ 53.69 ของวงเงินงบประมาณทั้งปี) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงคมนาคม และได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบฯลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ