พาซอกแซกอาชีพ “เซเลบ(ออกงาน)อสังหา” อาชีพสร้างรายได้ เติบโตเร็ว ได้รับการยอมรับ!

สัปดาห์นี้พาไปรู้จักอาชีพ”เซเลบ(ออกงาน)อสังหา” พาแยกประเภท “เซเลบตัวจริง” กับ “เซเลบเกิดใหม่” ต่างกันอย่างไร


แล้วเซเลบอสังหาต้องเป็นใคร จะหาได้จากไหน และต้องจ่ายเงินจ้างครั้งหนึ่งเท่าไหร่ แล้วจะช่วยบิ้วท์แบรนด์มากน้อยแค่ไหนต้องติดตาม