โตโยต้า จับมือ 3 ยักษ์ค่ายรถยนต์เดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

โตโยต้า

โตโยต้า4 ภาคี – Commercial Japan Partnership Technologies Corporation หรือ CJPT จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมแนะนำรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายให้กับหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และบริษัทคู่ค้า