โปรดเกล้าฯให้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายประไพร ร่วมจิตร บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนก ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 92 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ

และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทโพ และปลาชะโอน ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศ และเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป