4 หญิงเก่ง ปูนอินทรี พลังบวกจากงานเติมความสุขให้ชีวิต

สุจินตนา วีระรัตน์-ธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม-สุภีพัสร์ สารีบุตร-สุกันยา จันทร์พึ่งสุข

เนื่องเพราะการทำงานในปัจจุบัน “ผู้หญิง” เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ผลเช่นนี้ จึงทำให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ “ปูนอินทรี” ต้อนรับวันสตรีสากล (8 มีนาคมของทุกปี) ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวกในการทำงาน เพิ่มความสุขให้ชีวิต ผ่านเรื่องราวจาก 4 หญิงเก่งจาก 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม กระทั่งพวกเธอเติบโตบนเส้นทางการทำงานในสายงานที่ตัวเองรักอย่างภาคภูมิใจ

ทั้งยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับอีกหลาย ๆ คนที่กำลังมองหาความสำเร็จในอนาคต

“เอเดน จอห์น ไลนัม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า องค์กรของเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ยอมรับในความแตกต่าง และความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน 2573

ทั้งยังเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างความผูกพัน และการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และสร้างความหลากหลายในองค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

“เราเปิดรับทุกความหลากหลาย และทุกมุมมอง ทุกความเห็นจากพนักงาน ซึ่งจะสร้างให้ทุกคนได้รับการยอมรับ และได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรในการเผชิญต่อสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน และเรามั่นใจว่าทั้ง 4 หญิงเก่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสำเร็จต่อกลุ่มบริษัท และส่งผลเชิงบวกต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด”

“สุจินตนา วีระรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด หนึ่งในผู้หญิงเก่งจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ที่ทุ่มเทเวลาให้กับงานด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม และผลักดันการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับสร้างความสำเร็จแบบสมดุลในหน้าที่การงาน ร่วมไปกับการดูแลครอบครัวให้มีความสุข

“ดิฉันมีโอกาสทำงานธุรกิจด้านการจัดการของเสียมากกว่า 15 ปี จนเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรและลูกค้า เพื่อบริหารจัดการขยะ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยส่วนตัวความท้าทายในการทำงานคือการสร้างสมดุลให้เหมาะสม ระหว่างชีวิตครอบครัวและบทบาทการเป็นผู้นำองค์กร เพราะการทำธุรกิจวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ต้องมีแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า”

ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายในการบริหารงานในปัจจุบันคือ การบริหารคนทำงาน บริหารทีมงานให้มี agility mindset มีมุมมองที่จะเข้าใจ ทีมงานต้องมีความคล่องตัว ว่องไว ยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ที่สำคัญ เราต้องสื่อสารให้มากพอ รวมถึงสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้วยการทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแก้ปัญหา กระตุ้นให้กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และลงมือทำให้มากขึ้น

ขณะที่ “ธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม” หนึ่งในผู้หญิงเก่งที่มาจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Logistics Excellence Department บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ทำงานมา ความสำเร็จเกิดขึ้นจาก 3 ส่วนสำคัญที่เป็นแรงผลักดันในการทำงาน ได้แก่ องค์กร ทีมงาน การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

“ปูนอินทรีให้โอกาสพนักงานทุกคนที่ต้องการงานที่ท้าทายเพื่อการเติบโต เราสามารถนำเสนอตัวเองตามความสามารถ และศักยภาพที่มี จากจุดเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง Analyst จนพัฒนาตัวเองเรื่อยมา กระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทีมในปัจจุบัน

นอกจากนั้น การสร้างทีม และการทำให้ทุกคนในทีมมองว่าความท้าทายเป็นเรื่องสนุกที่จะนำไปสู่การเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญคือ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้วยการแบ่งเวลางานและกิจกรรมนอกเวลางานให้ชัดเจน”

“สุกันยา จันทร์พึ่งสุข” หนึ่งในผู้หญิงเก่งจากตำแหน่ง Process Performance Engineer บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บอกว่า ผู้นำทีมวิศวกรต้องพิสูจน์ผลงานให้ทั้งผู้บริหาร และพนักงานในทีมเห็น และยอมรับ ด้วยความท้าทายในการบริหารจัดการพนักงานต่างความคิด ต่างวัย ที่มีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความลงตัวมากที่สุด

โดยยึดหลักการทำงานด้วยการให้เกียรติคน เน้นการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่ตีกรอบความคิดคนในทีม แต่จะเปิดกว้างรับฟังทุกความเห็น และลงมือทำให้ดูเป็นแบบอย่าง

“งานด้านวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะรับมือ การลงมือทำให้เห็น เป็นการสร้างการยอมรับที่ดีกว่าคำพูด ตลอด 13 ปีของการทำงานรู้สึกว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่หลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายด้าน

นอกจากนั้นคือการให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงาน ด้วยการสร้างผลสำเร็จจากเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อแข่งกับตัวเอง จนนำไปสู่เป้าหมายใหม่ต่อไป บนหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความเร็ว ทีมเวิร์ก และเทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน”

“สุภีภัสร์ สารีบุตร” ผู้หญิงเก่งรุ่นใหม่ที่มาจากตำแหน่ง Environment & Compliance Officer กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บอกว่า ดิฉันได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพียงไม่นาน และได้รับประสบการณ์ที่ดี

จนนำมาสู่การพัฒนาทักษะใหม่ และแนวคิดที่ดีในการทำงาน โดยเริ่มจากการบริหารจัดการเวลา เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงทักษะด้านภาษาและความอดทน

“ความสำเร็จอีกขั้นจากการทำงานที่บังกลาเทศมาจากความยืดหยุ่น และการปรับตัวที่ดี ตรงนี้นับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี จึงทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนไป

เราจึงต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า และปรับตัวให้เร็ว รู้จักพูด ฟัง เรียนรู้คำวิจารณ์ของคนอื่น แม้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจอยู่บ้าง แต่สุดท้ายทุกอย่างจะผ่านไปได้ หากทุกคนในทีมพร้อมสนับสนุนกัน”

สำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นอีกก้าวใหม่ที่ท้าทาย ทำให้ต้องเพิ่มเติมความรู้ และศึกษากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มตลอดเวลา แต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าความตั้งใจที่อยากจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเปิดรับทุกโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา


ทั้งหมดนี้คือมุมมองส่วนหนึ่งของ 4 หญิงเก่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่อยากส่งต่อความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้กับหญิงไทยประสบความสำเร็จในการทำงาน ร่วมไปกับการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองรัก