พาร์ตไทม์ “อิเกีย” งานสร้างคนเติมฝันทุกวัย

การรับสมัครพนักงานพาร์ตไทม์โดยไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ “อิเกีย” ในการส่งเสริมให้คนมีงานทำอย่างเท่าเทียม ที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงการเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น หากเป็นโครงการที่อิเกียทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นกัน

โดยล่าสุด อิเกีย สาขาบางใหญ่ เปิดรับสมัครพนักงานพาร์ตไทม์เป็นตัวขับเคลื่อนการสรรหาบุคลากร เพื่อมาเติมเต็มความพร้อมต่อการเปิดให้บริการในปี 2018

“ศิระวีย์ เนื่องศรี” Deputy Store General Manager สาขาอิเกีย บางใหญ่ กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมกับการเปิดสโตร์ที่บางใหญ่ เราเปิดรับพนักงานประจำแล้วกว่า 80 ตำแหน่งเมื่อต้นปีจากผู้สมัคร 1,500 คน นับเป็น 40% จากพนักงานทั้งหมด ส่วนอีก 60% ที่เหลือจะเป็นพนักงานพาร์ตไทม์ จำนวน 250 คน

“สาขางานที่เราเปิดสำหรับพนักงานพาร์ตไทม์ ประกอบด้วย แผนกขาย, แผนกลูกค้าสัมพันธ์, แผนกปฏิบัติการสายธุรกิจ, แผนกสื่อสารและการตกแต่งภายใน, แผนกอาหาร และแผนกโลจิสติกส์ โดยคุณสมบัติของพนักงานพาร์ตไทม์ เราเปิดกว้างในทุก ๆ ด้านไม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิการศึกษา หรือแม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษา พ่อบ้าน แม่บ้าน ฟรีแลนซ์ก็สามารถทำได้ เพราะเขาสามารถเลือกเวลาทำงานตามความสะดวกของพนักงานขั้นต่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์”

“เราขอเพียงแค่เป็นบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการตกแต่งบ้าน ชอบงานบริการ และมีทัศนคติตรงกับค่านิยม 10 ประการของอิเกีย คือ เป็นผู้นำโดยการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง, การคิดริเริ่มทำสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ, ความร่วมแรงร่วมใจ และกระตือรือร้น, การคำนึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัด, การคิดหาวิธีใช้ได้จริง, การเปิดกว้างเพื่อรับฟังและมุ่งมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง, ความกล้าที่จะแตกต่าง, พร้อมรับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่, ความเรียบง่าย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

“ศิระวีย์” บอกว่า พนักงานพาร์ตไทม์จะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 64 บาท/ชั่วโมง ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของอัตราค่าจ้างงานพาร์ตไทม์ในประเทศไทย และได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับพนักงานประจำ อาทิ เงินโบนัสประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและบุตร, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, สิทธิการลาเลี้ยงดูบุตร, เครื่องแบบพนักงาน, กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า และของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ที่ทุกคนจะได้เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน

“ในส่วนของขั้นตอนการรับสมัคร ขั้นตอนแรกจะเป็นการสัมภาษณ์ Value Interview แบบกลุ่ม 10 คน ต่อ 1 กลุ่ม จากนั้นจะประกาศผลผู้ที่ผ่านคัดเลือกเหลือ 1-2 ต่อกลุ่มทันที เพื่อจะได้สัมภาษณ์กับหัวหน้าแผนกในรอบต่อไป และจะประกาศผลอีกครั้งในเดือนสิงหาคม หลังจากที่ประกาศผลแล้วจะมีการเทรนนิ่งในเดือนกันยายน-ต้นปีหน้า ที่อิเกีย สาขาบางนา”

“ที่ไม่เพียงพนักงานจะได้เรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ระหว่างการฝึกงานยังได้รับค่าจ้างตามปกติ และหากพนักงานคนไหนสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรามีคลาสสอนภาษาอังกฤษให้อีกด้วย ข้อดีคือเรามีพนักงานที่หลากหลายเชื้อชาติ จึงสามารถฝึกภาษาระหว่างการทำงานได้ เราเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สายงานอื่น ๆ ที่สนใจนอกเหนือจากงานที่ทำ เช่น ทำงานอยู่แผนกขาย ก็สามารถไปเรียนรู้งานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างพนักงานสูงอายุวัย 63 ปี ที่เริ่มจากการทำงานพาร์ตไทม์กับเราตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว แต่เพราะการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของเขาทำให้ปัจจุบันได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ”


ซึ่งไม่ธรรมดาเลย