HR เร่งด่วน 2020

คอลัมน์ HR Corner

โดย พิชญ์พจี สายเชื้อ

วันนี้ดิฉันอยากนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับ HR priority สำหรับปี 2020 ที่กำลังจะเริ่ม องค์กรทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงมากน้อยตามดีกรีการโดน disrupt ถ้าในธุรกิจร้อนแรงโดนไปแล้ว และก็เปลี่ยน business model กันไปเยอะอย่างธุรกิจการเงิน ค้าปลีก การสื่อสารและเทคโนฯ ธุรกิจอื่น ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามมาแน่ และแน่นอนที่สุด HR จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพราะคนคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุด (ดิฉันกล้าพูดอย่างนี้เพราะได้คุยกับหลาย ๆ องค์กรที่ปรับเปลี่ยน และทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “คน” สำคัญที่สุด และเปลี่ยน “ยาก” ที่สุดด้วย)

ดังนั้น priority ของ HR ประจำปีนี้ ดิฉันขอแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การที่ HR ต้องช่วย CEO ในการเปลี่ยนองค์กร กับ 2.การที่ HR ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรอันมีความหมาย ดังนี้ สำหรับประเด็นที่ 1) การที่ HR ต้องช่วย CEO ในการเปลี่ยนองค์กรอย่างที่เคยเขียนไปแล้วว่า หน้าที่ HR คือการเป็น “วิศวกรองค์กร” ซึ่งสิ่งจำเป็นตอนนี้คือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น agile organization ซึ่งมีคุณลักษณะหลัก คือ องค์กรต้องมีความคล่องตัว มีการตัดสินใจรวดเร็ว มีการทำงานแบบเครือข่าย ไม่เป็น silo พนักงานได้รับการ empow-er ในการทำงาน (ทั้งการตัดสินใจ งบประมาณ และอื่น ๆ) เพื่อทำให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (ไม่ใช่กระบวนการภายในองค์กร) การเป็น agile organization มีเรื่องสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยน คือ

– business model และกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยน จุดเริ่มต้นสำคัญคือต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปทางไหน ? อย่างไร ? แล้วโมเดลการทำธุรกิจจะเป็นอย่างไร ? กลยุทธ์ธุรกิจต้องปรับรองรับอย่างไร ?

– วัฒนธรรมองค์กร คือ วัฒนธรรมองค์กรที่รองรับกลยุทธ์ และการเป็น agile organization ควรเป็นอย่างไร ? วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมาก จะทำอย่างไรให้ mindset คนเปลี่ยน (มายอมรับการทำงานแบบไม่มี silo การทำงานที่ไม่มีตำแหน่งหัวโขน เป็นต้น) จะทำอย่างไรให้วิธีการทำงาน หรือ way of work เปลี่ยน (มาเป็นการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก)

– การใช้ digital technology ในการทำงานให้รวดเร็วคล่องตัวอย่างที่ควรจะเป็น การใช้ digital technology นี้ในทางปฏิบัติที่สำคัญมาก คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดรับด้วย (ซึ่งก็ย้อนกลับไปหาเรื่องการเปลี่ยน mindset และ way of work อีก ถ้าทั้งสองเรื่องไม่เปลี่ยน พนักงานก็คิดไม่ออกอยู่ดีว่าจะปรับกระบวนการอย่างไร)

– ผู้นำองค์กรที่พร้อมในการนำการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้นำเปรียบเสมือน “แม่ทัพ” ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีอุปสรรคเสมอ ผู้นำต้องมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลง เช่น เข้าใจสถานการณ์ ตัดสินใจรวดเร็ว เข้าใจอนาคตว่าเราจะไปทางไหน สื่อสารอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ใกล้ชิดลูกน้อง โค้ชลูกน้อง เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คือ หน้าที่ของ HR leader ที่ต้องทำงานร่วมกับ CEO ในฐานะ “วิศวกรองค์กร” ถัดไปคือในฐานะ HR เองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรบ้าง ?

2) การที่ HR ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร สำหรับประเด็นนี้กล่าวข้องต้นกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

– กระบวนการ HR หลักที่ควรปรับเปลี่ยนเร่งด่วน คือ 1) กระบวนการสรรหาและว่าจ้าง ทำอย่างไรให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพโดยการนำ digital technology มาช่วย จะสรรหาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทุกเจน จะจ้างงานอย่างไรให้ถูกใจทุกเจน การมีพนักงานหลายรูปแบบ full-time, part-time, contract เป็นต้น

2) กระบวนการประเมินผลและพัฒนาพนักงานเหมือนกันค่ะ คือทำอย่างไรให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพโดยการนำ digital technology มีการให้ feedback-real-time มีการใช้ gamification ให้แต้มให้คะแนนสะสมแต้มแลกรางวัลต่าง ๆ นานา ผลการประเมินต้องระบุ gap ให้ได้ และ link ไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาพนักงานต้องมีหลายรูปแบบ on-line, off-line, on the job, coaching เป็นต้น

อย่าลืมว่า การ reskill upskill พนักงานสำคัญที่สุดในยุคนี้ !

– สมรรถนะของ HR เพราะ HR จะไปเปลี่ยนคนอื่น ตัวเองเปลี่ยนรึยัง ? ต้องถามตัวเองเร่งด่วนเลย HR มีสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็น agile organization หรือยัง ? สมรรถนะหลักสำคัญแบบ top three ก่อนนะคะ ได้แก่ 1) การเป็น business partner ต้องเป็นคู่คิดธุรกิจให้ได้ ไม่งั้นจะช่วยเขาได้อย่างไร 2) การใช้ data analytics HR เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลในมือเยอะมาก แต่นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์น้อยมาก ต้องใช้ข้อมูลให้เป็น สร้าง story ให้ได้ถึงจะสร้าง trust จาก CEO และผู้บริหารอื่นได้ 3) ต้องมี learning agility โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน HR ต้องเปลี่ยน HR ต้องมีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ ไม่เช่นนั้นจะเป็น change agent ได้ยังไง จริงมั้ยคะ ?

สรุปสั้น ๆ ว่า HR priority สำหรับปี 2020 ในความเห็นของดิฉัน คือ HR ต้องทำตัวเป็น “วิศวองค์กร” โดยการเป็นคู่คิดกับ CEO หรือ business leader ในการสร้าง agile organization ในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การปรับวัฒนธรรมองค์กร (ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนฯเป็นเครื่องมือสำคัญ)

โดยการปรับวัฒนธรรมสำคัญที่สุด คือ การปรับ mindset และการ way of working รวมทั้งต้องสร้าง “ผู้นำ” ที่พร้อมนำองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้ ตัว HR เองก็ต้องปรับกระบวนการทำงานหลักที่สำคัญ (ก่อน) คือกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และกระบวนการประเมินผลและพัฒนาพนักงาน รวมทั้งต้องพัฒนาสมรรถนะหลักของตัวเองในเรื่องการเป็น business partner, การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ และการมี learning agility


ขอให้ HR ทุกท่านนำไปปรับใช้ได้อย่างดีนะคะ