แฟกตอรี่แซนด์บอกซ์ กระตุ้นกลุ่มยานยนต์ ส่งออกพุ่ง จ่ายโบนัส 8 เดือน

แฟกตอรี่แซนด์บอกซ์ สร้างผลประกอบการกลุ่มยานยนต์ สร้างผลกำไรปี 2564 ส่งออกพุ่ง บริษัทจ่ายโบนัสสูงสุด 8 เดือน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลพวงจากการดำเนินการโครงการแฟกตอรี่แซนด์บอกซ์ (Factory Sandbox) ของกระทรวงแรงงาน ที่บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการโครงการด้วยหลักเศรษฐศาสตร์คู่กับสาธารณสุข ทำให้ธุรกิจส่งออกเติบโต โดยตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวถึงร้อยละ 17.14 ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 ปี ทะลุเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการจ้างงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการแฟกตอรี่แซนด์บอกซ์ ที่ช่วยพยุงการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตกว่าร้อยละ 30 จากผู้ประกันตน 11 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้

นายสุชาติกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปี 2564 ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นรายได้สําคัญของประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ขณะเดียวกัน ธุรกิจภาคส่งออกที่มีภาคแรงงานกว่า 2 ล้านคน ใน 4 สาขากลับเติบโต ได้แก่ อาหาร เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

“หลังจากที่ได้ทราบผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการและสหภาพแรงงานในกลุ่มยานยนต์ได้เริ่มพูดคุยพิจารณาเรื่องของโบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อเรียกร้อง ซึ่งหลายแห่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นและทำข้อตกลง โดยใช้การเจรจาด้วยระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ดี อาทิ

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานอีซูซุ ประเทศไทย เพิ่มสวัสดิการให้ลูกจ้างในปี 2565 โดยอัตราการขึ้นเงินเดือน 5.3 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มโบนัส 8 เดือน บวกเงินพิเศษ 27,000 บาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2564 ที่มีอัตราการขึ้นเงินเดือน 4.43 เปอร์เซ็นต์ โบนัส 7 เดือน บวกเงินเพิ่มพิเศษ 19,000 บาท

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปรับค่าจ้าง 4.2 เปอร์เซ็นต์ บวก 350 บาท จ่ายโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินเพิ่มพิเศษ 50,000 บาท

และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอรี่ ประเทศไทย จำกัด ปรับค่าจ้าง 4.2 เปอร์เซ็นต์ บวก 350 บาท จ่ายโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินเพิ่มพิเศษ 50,000 บาท เป็นต้น


“สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามโครงการแฟกตอรี่แซนด์บอกซ์ ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทำให้ธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์เกิดการจ้างงานต่อเนื่อง ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ลูกจ้างกลุ่มยานยนต์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศให้พ้นวิกฤตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

สุชาติ ชมกลิ่น