กอ.รมน. ยันเอกสารราคากลางโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน ของจริง!

หลังมีการแชร์เอกสารราคากลางโซลาร์เซลล์ 45 ล้านบาท ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ล่าสุด กอ.รมน. ยืนยันเอกสารดังกล่าวเป็นของจริง!

วันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีโลกออนไลน์แชร์เอกสารที่ระบุว่าเป็น แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงาน/งาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3” (กอ.รมน.ภาค 3)

ระบุสถานที่ก่อสร้างคือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 รายการคือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่าก่อสร้าง 45,205109.91 บาท ราคากลาง 45,205,000 บาท ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ข่าวสด รายงานว่า พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีที่มีเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ว่า จากการประสานงานกับ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ได้แจ้งมาแล้วว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับจริง และเป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ ราคากลางของโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e – Bidding)

สำหรับงบประมาณของโครงการจำนวน 45 ล้าน ได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งรายละเอียดของโครงการ พอสรุปได้ดังนี้ เป็นการดำเนินการจำนวน 5 พื้นที่ในอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

เป็นการดำเนินการโดยมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 210 กิโลวัตต์ และเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ จำนวน 120 ต้น พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) จำนวน 998.40 กิโลวัตต์ และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน,โดยมีการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 5,409 เมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้าเป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ