กรมศิลป์ขยับสู่ออนไลน์ เปิดอุทยานเสมือนจริง บริการค้นเอกสารผ่านเว็บไซต์ ให้ชมการแสดงทางเฟซบุ๊ก   

กรมศิลปากรปรับตัวสู่บริการออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ในการดูแลของกรมศิลปากรต้องปิดให้บริการทั่วประเทศ

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลดิจิทัล และการบริการประชาชนรูปแบบ E-Service ดังนี้

– ระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.virtualmuseum.finearts.go.th เสมือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง

– ระบบ Virtual Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง เป็นการรวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ มาไว้บนเว็บไซต์ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th โดยบอกเล่าประวัติความเป็นมา มีภาพแผนที่ และภาพโบราณสถานให้ได้ชม รวมทั้งภาพมุมสูงที่ทำให้มองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยรอบ

– ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศที่ www.gis.finearts.go.th

– การบริการด้านสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ www.nat.go.th

– การบริการด้านสืบค้นเอกสารหนังสือหอสมุดแห่งชาติ สามารถอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์หายาก และหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคลังวีดิทัศน์ของหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนบริการขอเลข ISSN ISBN และจดแจ้งการพิมพ์ออนไลน์ ได้ที่ www.nlt.go.th


– ระบบคลังดิจิทัลมรดกศิลปวัฒนธรรม สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากรได้ที่ www.digitalcenter.finearts.go.th

– ระบบขออนุญาตนำเข้า ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออนไลน์ www.nsw.finearts.go.th

– ระบบขายหนังสือกรมศิลปากรออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th

นอกจากนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดรายการ “สังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ร่วมต้านโควิด-19″ นำวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีที่เคยจัดแสดงและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มาเผยแพร่ให้ได้รับชมในช่วงที่งดจัดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสามารถรับชมได้ทาง facebook fanpage: สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ Performing Arts, Fine Arts Department Thailand

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ