กรมแพทย์แผนไทย หาอาสาสมัคร วิจัยรักษามะเร็งด้วยน้ำต้มใบมะละกอ

ใบมะละกอ
ภาพจาก PIXABAY

กรมแพทย์แผนไทย หาอาสาสมัครร่วมวิจัยรักษามะเร็งด้วยน้ำต้มใบมะละกอ ต่อยอดข้อถกเถียง สมศักดิ์ เทพสุทิน-สถาบันมะเร็ง เมื่อช่วงปลายปี 2566 

วันที่ 18 มกราคม 2567 น้ำต้มใบมะละกอสด เคยกลายเป็นประเด็นถกเถียงเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กับหน่วยงานทางการแพทย์ อาทิ สถาบันมะเร็ง และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ในเรื่องการนำมาดื่มเพื่อรักษาโรคมะเร็ง 

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศแผนเดินหน้าวิจัย น้ำต้มใบมะละกอสดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมประกาศรับอาสาสมัครร่วมการทดอง 

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมจะเริ่มการศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้น้ำต้มใบมะละกอสดในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ดูแลรักษาตนเองด้วยน้ำต้มใบมะละกอจนมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว หรือมีปัญหาทางสุขภาพจากการดื่มน้ำต้มใบมะละกอเพื่อรักษามะเร็งของตนเอง มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทีมงานวิจัยได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตามที่อยู่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ผู้ประสานงาน นางสาวพิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์ นายชุติวัติ หยู่ทองอินทร์ โทร. 06-1772-0288 และ 06-1716-1704 

โครงการวิจัยน้ำต้มใบมะละกอสด
โครงการวิจัยน้ำต้มใบมะละกอสด

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำต้มใบมะละกอสด ยังมีจุดที่ต้องระวังอยู่ด้วย นายแพทย์เทวัญอธิบายว่า การดื่มน้ำต้มใบมะละกอสดมีผลต่อการทำงานของตับ หากรับประทานอย่างเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้

สำหรับการใช้เพื่อรักษามะเร็งนั้น ปัจจุบันมีเพียงงานวิจัยด้านประสิทธิผลในหลอดทดลอง และความปลอดภัยในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีงานวิจัยในมนุษย์ที่บ่งบอกว่ารักษาโรคมะเร็งได้ผล จึงต้องศึกษาผลของการใช้ในระยะยาวและต้องผ่านกระบวนการวิจัยเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง  

โดยขณะนี้มีเพียงรายงานผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 2 ราย ที่ใช้สารสกัดจากน้ำใบมะละกอบำบัดร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน


พร้อมย้ำว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนั้น นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้อยู่แล้ว อาจต้องอาศัยการดูแลตนเองของผู้ป่วย ตั้งแต่การรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารพิษ สารอาหารครบถ้วนพอเพียง และหลากหลาย การออกกำลังกายที่พอเหมาะ การนอนหลับที่เพียงพอ การทำสมาธิ การฟังธรรม หรือการสนทนาธรรม หรือแม้กระทั่งการฟังเพลงที่ชื่นชอบ ก็สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้เช่นเดียวกัน