ฟูจิฟิล์มเปิดตัวเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งตับขั้นสูงจากญี่ปุ่น

ฟูจิฟิล์มเปิดตัวเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งตับขั้นสูงจากญี่ปุ่น

มะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งที่พบในชายไทย คิดเป็น 33.2% ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก ขณะที่ผู้หญิงอยู่ในอันดับ 3 ที่ตัวเลข 12.2% และมีตัวเลขจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติยืนยันสถานการณ์ความรุนแรงของมะเร็งตับในไทย ด้วยรายงานผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 400 รายต่อวัน หรือ 140,000 รายต่อปี

เพราะลักษณะของมะเร็งตับที่ไม่มีอาการบ่งบอกชัดเจนและสังเกตเห็นได้ ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวเชื้อร้ายก็ลุกลามจนเกินแก้ไข ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญต่อชีวิต เพราะมีโอกาสรักษาอย่างทันท่วงที

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030 หรือ SVP 2030 ที่ยกระดับวงการสาธารณสุขทั่วโลก ในฐานะผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องการส่งเสริมคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ โดยใช้อัลตราซาวนด์ร่วมกับการตรวจด้วยสารบ่งชี้มะเร็งที่มีความจำเพาะสูงในเลือด ซึ่งจะทำให้ได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำในการคัดกรองมะเร็งตับระยะแรก

นางสาวสุภัทรา สุภรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดระดับภูมิภาค แผนกธุรกิจระบบทางการแพทย์ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังมะเร็งตับปฐมภูมิชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) โดยทั่วไปในประเทศไทยมักจะใช้วิธีอัลตราซาวนด์ร่วมกับการตรวจเลือด เพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิด AFP (alpha-fetoprotein)

“แต่วิธีการเหล่านี้ก็มีข้อจำกัด เพราะอัลตราซาวนด์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อใช้ตรวจหามะเร็งตับปฐมภูมิชนิด HCC ในระยะเริ่มต้น ทั้งยังต้องมีการวินิจฉัยอย่างแม่นยำจากนักรังสีวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ และหากตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น น้ำหนักเยอะ ก็อาจจะไม่ได้ภาพที่ชัดเจน อีกทั้งในโรงพยาบาลรัฐและพื้นที่ห่างไกลอาจไม่มีอุปกรณ์ที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำ”

ในทางกลับกัน การตรวจเลือดโดยวิธีใช้สารบ่งชี้มะเร็ง AFP ที่ใช้กันทั่วไปก็ไม่ช่วยในการตรวจพบมะเร็งตับชนิด HCC ในระยะแรกเช่นกัน เพราะไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแม่นยำ จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับการตรวจคัดกรองเพื่อให้สามารถตรวจเจอมะเร็งตับชนิด HCC ได้ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

นายโคสุเกะ คิจิมะ Asia Pacific & India, Overseas Sales & Marketing Specialist จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เน้นย้ำเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใช้ในการคัดกรองมะเร็งตับว่า สมาคมโรคตับแห่งประเทศญี่ปุ่น แนะนำใช้การอัลตราซาวนด์ร่วมกับสารบ่งชี้มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ Lectin-reactive alpha-fetoprotein (AFP-L3), AFP และ protein induced by vitamin K absence or antagonist-II (PIVKA-II) เพื่อตรวจหามะเร็งตับชนิด HCC

“โดยเกณฑ์ทางการแพทย์ของสมาคมในปี 2021 แนะนำให้ใช้สาร AFP, PIVKA-II และ AFP-L3 ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ โดยสาร AFP-L3 ซึ่งมีระดับสูงขึ้นในเลือดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดเนื้องอก จะช่วยในการตรวจหามะเร็งตับชนิด HCC ที่อาจตรวจไม่พบด้วยอัลตราซาวนด์ ทำให้สาร AFP-L3 มีความสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งตับในระยะแรก จนถึงการพยากรณ์โรค และการให้คำแนะนำในการรักษา”

ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการตรวจพบมะเร็งตับชนิด HCC ระยะเริ่มต้นสูงขึ้น มากกว่า 66% แสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของสาร AFP-L3 ซึ่งเป็นสารบ่งชี้มะเร็งตับ HCC อย่างจำเพาะตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จากเทคโนโลยี microfluid chip เอกสิทธิ์ของฟูจิฟิล์ม

อีกทั้งยังเป็นที่มาของความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยกับฟูจิฟิล์ม ภายใต้การดำเนินโครงการเพื่อประยุกต์แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งตับชนิด HCC ของญี่ปุ่น เพื่อประเมินความแม่นยำของตัวบ่งชี้มะเร็งตับ และเสริมประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับชนิด HCC ในไทย การศึกษาจัดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการใช้อัลตราซาวนด์ร่วมกับ AFP-L3, AFP และ PIVKA II สำหรับคัดกรองมะเร็งตับ ชนิด HCC ในไทย

“นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์มยังนำเสนอ ‘μTASWako i30′ โซลูชัน Fully Automated Immunoanalyzer ตอบโจทย์การวินิจฉัยมะเร็งตับชนิด HCC โดยเฉพาะ เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งตับในเลือดแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ รายงานผลเลือดภายใน 9 นาที และมากถึง 25 รายการต่อชั่วโมง นับเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นสำคัญที่เข้ามาเสริมทัพให้แก่โซลูชั่นด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อลดการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้จากการวินิจฉัยที่ไม่แม่นยำ ทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับชนิด HCC ให้ค้นพบตั้งแต่ระยะแรกทั่วโลก”


การตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะแรกนับเป็นหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับมะเร็งตับ การใช้นวัตกรรมขั้นสูงของญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่พลิกโฉมการวินิจฉัยโดยโซลูชั่นทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับเปิดประตูสู่การรักษาได้อย่างทันการณ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยความรุนแรงของมะเร็งตับในไทย พบว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในชายไทย และอันดับ 3 ในหญิงไทย ฟูจิฟิล์มเปิดตัวเทคโนโลยีตรวจคัดกรองขั้นสูงจากญี่ปุ่น ยกระดับผลการวินิจฉัยที่แม่นยำในการตรวจคัดกรองมะเร็งตับตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
#ฟูจิฟิล์ม #มะเร็งตับ #ตรวจคัดกรองมะเร็ง #HCC #โซลูชั่นทางการแพทย์