เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกันในคนไทย หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม

ผลวิจัยหลังฉีดซิโนแวคสองเข็ม

ผลทดสอบเลือดของคนไทยที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ออกมาแล้ว การทดสอบเลือดหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้ดีในห้องทดลอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซิโนแวค ที่ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

ร้อยละ 95 ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสจากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

การทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้ดีในห้องทดลอง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นในการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับคำแนะนำในขณะนี้ของ Center for Disease Control and Prevention และองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา


คนที่ภูมิคุ้มกันขึ้นช้า มีสาเหตุจากการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน จากหลายปัจจัย อาทิ เพศ อายุ โรคประจำตัว ระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทุกคนยังคงต้องป้องกันตนเองเช่นเดิม เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

  • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน
  • เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.2 เมตร
  • หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ