เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 15-21 มิถุนายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.
ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บริวารเป็นอันมาก ยอมเจ็บปวดแต่ผู้เดียวเพื่อให้บริวารรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ยอมรับคำติฉินนินทาทั้งหมดเป็นของท่านเอง ผู้ร่วมงานยังเคารพนับถือท่านเหมือนเดิม เคราะห์ร้ายของท่านถ้าจะมีก็คงเป็นเรื่องที่ถูกสุนัข แมวหรือลิงขบกัด แต่รักษาให้หายได้โดยเร็ว มีชื่อเสียงว่าเชิดชูบูชาความเที่ยงธรรมเป็นสำคัญ รายได้มาก รายจ่ายสูง ระลึกถึงเพื่อนเก่าๆ ที่จากกันไปนาน โอกาสจะพบกันหายากเต็มที แต่จะมีคู่สนทนาที่พอแก้ขัดไปได้ อาจมีโชคทางการพนันเล็กๆ น้อยๆ เป็นการยั่วยวนใจให้ฮึกเหิมต่อไป ถ้าระงับใจไว้ได้ก็จะเป็นการดี

ราศีพฤษภ 15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.
ท่านมีรายได้ดีขึ้น มีสัญญาณต่างๆ ที่เป็นเครื่องหมายแห่งการโชคดีเกิดขึ้นในระยะนี้ อาจมีความเห็นขัดแย้งกับเพื่อนบางคน ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องร้าวฉานต่อไป พี่เพื่อนน้องเพื่อนเป็นสิ่งที่คนเราไม่ควรไปเกี่ยวข้อง เพราะจะเป็นต้นเหตุให้คนเราขัดใจกันขึ้นได้ แม้ท่านจะมีรายได้สูงขึ้นแต่ไม่ควรนำไปลงทุนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น การทำตามหน้าที่ให้เป็นผลดีที่สุด นำท่านไปสู่อนาคตอันแจ่มใส การทำความดีความชอบเป็นสิ่งที่มีผลแก่ตัวของท่านเอง ซึ่งจะให้ผลแก่อนาคตต่อไป เรื่องกิจการงานมีผู้สนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ ถ้าทำความผิดโดยไม่เจตนามีผู้ช่วยเหลือแก้ไขได้

ราศีมิถุน 15 มิ.ย. ถึง 15 ก.ค.
ท่านได้ข่าวดีในเรื่องการเงินหรือได้รับเงินสดก้อนหนึ่งในระยะนี้ ความตื่นเต้นดีใจอาจทำให้ท่านมีรายจ่ายสูงขึ้นโดยไม่เจตนา อาจซื้อสัตว์เลี้ยงราคาแพงมาไว้ดูเล่น หรือซื้อเครื่องบำรุงความงามตามคำโฆษณาชวนเชื่อ อันเป็นการเสียเงินเปล่าโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ควรร้องทุกข์แทนผู้อื่นในเรื่องการงานเพราะจะทำให้ผู้ใหญ่สำคัญผิดในตัวท่าน จะทำสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ในการตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนให้เหมาะสมขึ้น แต่ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีก็อาจจะเสียเปรียบได้ ทุกเรื่องที่ทำอย่ารีบร้อนมักจะไม่ค่อยได้ผล

ราศีกรกฎ 16 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.
ท่านมีรายจ่ายสูงด้วยการหาสาเหตุไม่พบ อาจเป็นเรื่องที่ท่านนึกไม่ถึงก็ได้ เช่น ท่อน้ำใต้ดินแตก กระแสไฟฟ้ารั่ว มีผู้ขโมยกระแสไฟฟ้าของท่านไปใช้ เป็นต้น เพื่อนนำข่าวมาบอกเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานและงานสังคมของท่าน มีโชคดีในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ถ้าโชคดีมากๆ ก็ได้บ้านหรือเรือนหอ มีบริวารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีหุ้นส่วนผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง คู่หมั้นคู่สมรสมีฐานะในสังคมสูงกว่าแต่ก่อน มีความกล้าหาญในการบังคับบัญชา ผู้ใต้ปกครองให้อยู่ในระเบียบวินัย การออกคำสั่งเป็นไปอย่างชัดเจน ผู้รับคำสั่งไม่มีข้อสงสัยอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.
ท่านได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นความสุขและชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เพราะลาภนั้นแสดงถึงฐานะของคู่หมั้นคู่สมรสของท่าน มีความรอบคอบระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเงินทอง ควรรอบคอบระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าทุกระบบ ทำกิจการต่างๆ ควรดูแลให้ละเอียดโดยเฉพาะการออกคำสั่งและการใช้อำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ควรรีบร้อนทำสัญญาการเงิน จะมีผู้นำวัตถุมงคลมาบอกขายท่าน ควรรอไว้สักระยะหนึ่งค่อยซื้อจึงจะดี มักจะรับประทานอาหารที่รสจัดหรือย่อยยาก มีอาการแพ้อาหาร อากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อนนำสิ่งของแปลกประหลาดมีค่าหายากมาให้

ราศีกันย์ 17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.
ท่านจะมีรายได้เป็นอันมาก มีความมั่นใจในสถานภาพของตนเอง จะพูดจาอะไรก็ไม่กลัวว่าจะมีใครไม่เชื่อ จิตใจและการกระทำอยู่ในธรรมะและความสุจริต การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นโดยท่านไม่รู้เห็นด้วย เพื่อนที่อ่อนกว่ามีอำนาจวาสนาหรือมีอิทธิพลสูงคุ้มครองรักษาท่านได้ด้วยดี ทำกิจการต่างๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ผู้ใหญ่ กิจการต่างๆ ที่ท่านทำนั้นยิ่งยากยิ่งสำเร็จโดยง่าย สามารถชักจูงใจผู้ที่ล้มลงแล้วให้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตใหม่ได้อีก จะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อผู้ใหญ่อย่างกล้าหาญและเปิดเผย

ราศีตุลย์ 17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.
ท่านมีเรื่องกระทบกระทั่งเล็กๆ น้อยๆ กับหุ้นส่วนผู้ร่วมงานเกี่ยวกับความเห็นในเรื่องต่างๆ อาจหมายถึงเรื่องบริวารหรือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย มีรายจ่ายในการค้นคว้าหาความรู้และการศึกษาเล่าเรียนต่างๆ รวมทั้งการต้อนรับบุคคลสำคัญซึ่งไปมาหาสู่ในระยะนี้ มีการซื้อขายเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำงาน มีเรื่องยุ่งยากในการเดินทาง เช่น มีอุปสรรคต่างๆ และข้อขัดข้อง ไม่มีความพอใจในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านเอง แต่โชคดีในเรื่องการเงินและความรัก รวมทั้งเรื่องราวที่คนรักของท่านนำมาบอก มีบางเรื่องเปลี่ยนแปลงตามความคาดหมาย

ราศีพิจิก 16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.
ท่านมีความเห็นขัดแย้งกับญาติมิตรสนิทบางคน อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่เข้าใจของคนส่วนมาก การทรยศคดโกงกันในสังคม และปัญหาเกี่ยวแก่บริวารของทุกๆ ฝ่าย มีเรื่องเกี่ยวแก่รถยนต์หาย ทั้งของท่านหรือของญาติมิตร ท่านมีอำนาจอิทธิพลมากก็จริง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องคล้ายกรรมเก่า คือคนร้ายไม่รู้จักท่าน การจับจ่ายใช้สอยในระยะนี้ค่อนข้างเข้มงวดกวดขัน มิหนำซ้ำยังมีรายจ่ายเก่าๆ เพิ่มขึ้น คนตีกันไม่ควรไปดู รวมถึงอุบัติเหตุรุนแรงต่างๆ ด้วย อาจจะมีการเยี่ยมเยียนญาติมิตรที่เจ็บป่วย ไม่ควรดูมวยใกล้เวทีเพราะอาจมีภัย

ราศีธนู 16 ธ.ค. ถึง 14 ม.ค.
ท่านได้รับสัตว์เลี้ยงที่สวยงามมีราคา เป็นของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ ได้รับเงินสดก้อนหนึ่งโดยผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือจัดการให้ สิทธิ์ต่างๆ ของท่านจะได้รับกลับคืนมาด้วยความราบรื่น ทั้งนี้โดยไม่มีผู้โต้แย้งขัดขวางแต่อย่างใด จะเห็นการต่อสู้ทำร้ายกันอย่างใกล้ชิด อันมิใช่การแข่งขันกีฬาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เกิดการโต้แย้งกันในหมู่เพื่อนฝูงของท่าน หรือมีการป่วยไข้ในหมู่ญาติมิตร ทรัพย์สินเสียหายเพราะเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ เกิดเหตุการณ์ยุ่งยากในครอบครัวของคู่รักคู่หมั้น บริวารลงทุนทำการค้าในเรื่องที่ไม่เข้าใจและขาดทุนทำไปไม่ตลอด ไม่ควรลงทุนและยังไม่ควรหวังโชคลาภใดๆ

ราศีมังกร 15 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.
ท่านอยู่ในระยะเวลาที่เป็นสุขสนุกสบาย ทำกิจการงานสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ บริวารช่วยเหลือการงานเต็มที่ มีผู้ช่วยเหลือกิจการงานภายในบ้านมากขึ้น ได้สัตว์เลี้ยงที่ดุร้ายแต่ไว้ใจได้ แม้หมู่บ้านท่านจะมีโจรกรรมชุกชุมแต่ก็ปลอดภัย ท่านระแวงแคลงใจว่าจะมีของหายก็ไม่มี แฟนท่านจะเสียการพนันเล็กน้อย พระราหูเป็นกาลกิณีในราศีเกิด ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทต่างๆ เพื่อนบ้านที่มีนิสัยไม่ดีจะหาเรื่องวิวาทกับท่าน ไม่คบหาสมาคมกับพวกเขาได้ก็จะเป็นการดี แต่บริวารของท่านกับบริวารของเพื่อนบ้านคงมีเรื่องทะเลาะกันแน่ มีญาติมิตรเจ็บป่วย

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.
ท่านไม่ค่อยสุขสบายในที่อยู่อาศัย มีอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เป็นอันมาก สังหรณ์ใจว่าเป็นอะไรมักจะเป็นอย่างนั้น บริวารนอกจากใช้สอยไม่ค่อยได้แล้วยังเอาแต่ใจ แต่พวกเขาช่วยทำกิจการงานดี และช่วยหาทรัพย์ให้ได้เป็นอันมากด้วย บริวารบางคนมีจิตใจโลเล ทำกิจการงานไม่เข้มแข็ง รับฟังคำยุยงของเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะเชื่อถือท่าน สัตว์เลี้ยงในบ้านจะพลัดหลงหรือเจ็บป่วย เพื่อนนำสัตว์เลี้ยงมาให้ใหม่ก็ไม่เป็นที่พอใจของท่าน อาจถูกของมีคมบาดหรือของร้อนๆ ลวก เรื่องเกี่ยวกับของมีคมและไฟควรระวังให้ดี ญาติมิตรที่อยู่ไกลให้ลาภ มีลาภเป็นสิ่งที่นึกไม่ถึง

ราศีมีน 15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย
ท่านได้ลาภจากทางไกล ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ ถ้าท่านยังไม่มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ต้องเช่าเขาอาศัยอยู่ ต่อไปนี้จะมีบ้านเรือนของตนเองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้น มีรายได้สูงและมั่นคง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้จบลงไปได้ด้วย แต่ระยะนี้ท่านจะใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้าข้างหลัง ถ้ามีความระมัดระวังจะดีขึ้นมาก ญาติพี่น้องที่มีฐานะทางสังคมสูงจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ผู้ที่อยู่ห่างไกลมีความสามารถที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถช่วยท่านได้หลายเรื่อง ไม่ควรทุ่มเทในการลงทุนใดๆ

(ไม่ได้รับทำนายเป็นส่วนตัวครับ)

ที่มา:มติชนสุดสัปดาห์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ