พิพิธภัณฑ์แม่ แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

นิทรรศการศิลปะหรือแหล่งการเรียนรู้หลายแห่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรามักจะมีความเฉพาะกลุ่มอยู่บ้าง คือแก่นสารของชิ้นงานที่ต้องการจะส่งผ่านออกมาอาจจะเข้าไม่ถึงกับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยประสบการณ์ หรือรสนิยมของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นเรื่องราวความเป็นแม่ เชื่อว่าทุกคนรู้จักและเข้าใจความหมายความสำคัญของ “แม่” แน่นอน

ด้วยจุดที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนได้ทั้งหมดทั่วโลกตรงนี้ จึงนำมาสู่แรงบันดาลใจในโครงการการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์แม่ อุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ

โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากแรงบันดาลใจของ ครองศักดิ์ จุฬามรกต สถาปนิกแนวมนุษยนิยม ธรรมชาตินิยม และหลังสมัยใหม่

ครองศักดิ์บอกว่า การสร้างพิพิธภัณฑ์แม่จะทำให้เกิดกาลเทศะสำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญร่วมกันของผู้คนทุกภาษา ซึ่งจุดเชื่อมโยงตรงนี้จะทำให้เกิดการเข้าถึงความรักความเข้าใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานที่สำคัญที่สุด งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์นี้ยังจะสามารถยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ หล่อเลี้ยง แผ่ขยายความรักให้เกิดสันติภาพในสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วย

พิพิธภัณฑ์แม่จะเกิดขึ้นที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 53 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากชเล วุทธานันท์ และ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด เจ้าของสินค้าผ้าม่านและเครื่องนอน PASAYA

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพิพิธภัณฑ์แม่มีทั้งหมด 4 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์แม่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของพิพิธภัณฑ์, ศูนย์ส่งเสริมศิลปะสำหรับเยาวชน มีส่วนในการเชื่อมโยงสุนทรียภาพของธรรมชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหมาะกับเยาวชน และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน ผ่านการทำงานศิลปะ, พระเจดีย์แม่หรือเจติยมาตา ศูนย์กลางที่รวบรวมความทรงจำ ความระลึกถึงแม่ของทุกคน เป็นศูนย์กลางพลังงานทางจิตวิญญาณ เป็นความรักของคนไทย และส่วนสุดท้าย ศูนย์ประติมากรรม และศูนย์ป่าชานเมืองขนาดใหญ่ ผสมผสานศิลปะประติมากรรมที่พูดถึงความเป็นแม่เข้ากับพื้นที่สีเขียวอันสงบร่มรื่น มีการจัดการด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช และสัตว์พื้นถิ่นด้วยหลักพรหมวิหาร 4

ทางคณะผู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ฝากเชิญชวนด้วยว่า ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แม่ได้โดยคิดถึงความรักของแม่ และส่งต่อความรักเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้าง รวมถึงส่งเรื่องราวของแม่มาบรรจุไว้ในเจติยมาตา และยังมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์แม่ เพื่อช่วยระดมทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการบริจาคเงิน ความรู้ แรงกายแรงใจ ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ให้ออกมาสวยงามมากที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ