เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว ศาลล้มละลายกลาง

ข่าว: ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท บี.เอ็ม.เอ.บอยเลอร์ จำกัด ถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท บี.เอ็ม.เอ.บอยเลอร์ จำกัด ลูกหนี้เด็ดขาด วั...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ภัทรประสิทธิ์” ถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง "ธมน ภัทรประสิทธิ์" ถูกบริษัทบริหารสินท...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทอีสท์สตาร์ ถูก เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทอีสท์สตาร์  ถูกบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท นิว เจน.มีเดีย ถูกบสย.ฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท นิว เจน.มีเดีย ลูกหนี้ที่ 1 และนายสิทธิโซค ประภา...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง “นารีรัตน์ ศรีเมือง” ถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง "นารีรัตน์ ศรีเมือง" ถูกธนาคารพัฒนาวิส...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง อุทัยวรรณ์ ถูก บบส.มหานครฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง มีนา อุทัยวรรณ์ ถูก บบส.มหานคร ยื่นฟ้อง...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย อดีต สส.หลายสมัย ถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อดีตสส.ชุมพรหลายสมัย "ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย" ลูกหนี้เด็ด...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นราธร-อุรัชนา ศรีชาพันธุ์ ถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง "นราธร ศรีชาพันธุ์ และ อุรัชนา ศรีชาพัน...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ-ตั้งผู้ทำแผน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ ค...
ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง พัฒนพงศ์ ทังสุบุตร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง "พัฒนพงศ์ ทังสุบุตร" ลูกหนี้เด็ดขาด ถูก...

ข่าวเด่นวันนี้