หน้าแรก หัวข้อข่าว สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

ข่าว: สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

สะพัด! สนธิญาณ ซื้อ นิวทีวี 800 ล้าน ใบอนุญาต 8 ปี

ข่าวสะพัดออนไลน์! นิวทีวี 18 ขายช่อง ที่เหลือเวลาตามใบอนุญาตอีก 8 ปี ให้กับกลุ่มของ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่...

ข่าวเด่นวันนี้