เปิดประวัติ “กีรติ กิจมานะวัฒน์” ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ทอท.

เปิดประวัติ “กีรติ กิจมานะวีฒน์” ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ทอท.

กีรติ กิจมานะวัฒน์ ชนะคะแนนสูงสุด แบบไม่พลิกโผ ขึ้นเป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ทอท. ต่อจาก นิตินัย ศิริสมรรคการ

ประกาศผลการสรรหาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT โดย “กีรติ กิจมานะวัฒน์” เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์อีก 3 รายคือ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวศ, นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และนายวิทยา พันธุ์มงคล

เรียกว่าเป็นการสรรหาที่ไม่มี “พลิกโผ” สำหรับ “กีรติ กิจมานะวัฒน์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. เป็นบุคคลที่หลายฝ่ายชี้ไว้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้รับการสรรหามากที่สุด

โดยให้ข้อมูลว่า “กีรติ” นั้นเป็นบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) แต่งตั้งให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. เมื่อเดือนกันยายน 2563 เพื่อให้เข้ามาขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน ภายใต้นโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งในขณะนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงแผนการพัฒนาท่าอากาศยานอื่น ๆ ของ ทอท.ด้วย

การแต่งตั้ง “กีรติ” เข้ามารับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. ท่ามกลางการโยกย้ายแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 จำนวนกว่า 10 คนในปีนั้น มีเสียงร่ำลือกันว่า สายการเมืองหรือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจัดสรรมาเพื่อรอเข้ามารับช่วงบริหารต่อจาก “นิตินัย ศิริสมรรถการ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่มีกำหนดครบวาระเดือนเมษายน 2566 นี้

Advertisment

เส้นทางการทำงาน กีรติ กิจมานะวัฒน์

นายกีรติ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ หลายตำแหน่ง อาทิ

  • ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

และเป็นที่รู้จักในวงการบริษัทที่ปรึกษาที่รับสัญญางานจ้างจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในหลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในภูมิภาค โครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โครงการต่อสัญญาทางด่วน ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว และจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว