อินเดีย ยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจากไทยแล้ว มีผล 13 ก.พ.นี้

แอร์อินเดีย

อินเดีย ปรับมาตรการเข้าประเทศสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประกาศยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจาก 6 ประเทศ มีผลตั้งแต่ 11.00 น.ของวันที่ 13 ก.พ. 66 นี้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดีย ได้ปรับปรุงมาตรการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าอินเดียจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ไทย และญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องมีรายงานผลการตรวจ COVID-19 (RT-PCR) และอัพโหลดผลการตรวจในแพลตฟอร์ม “Air Suvidha” ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การทดสอบแบบสุ่ม 2% เมื่อเดินทางถึงอินเดีย โดยไม่เลือกประเทศต้นทางจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังพบว่าจากการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรายใหม่ทั่วโลกลดลง 89% ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกันอินเดียยังคงมีแนวโน้มลดลง โดยมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 100 ราย/วัน

เมื่อปลายปี 2565 อินเดียได้ปรับปรุงมาตรการสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่มาจากหรือผ่านจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไทย ต้องตรวจโควิดในรูปแบบ RT-PCR ก่อนกลับเข้าอินเดีย ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยจะต้องส่งผลตรวจไม่พบเชื้อเข้าไปยังระบบ Air Suvidha portal ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา” รายงานข่าวระบุ