กระทรวงท่องเที่ยวฯเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 9.9 ล้านคน

นักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผยสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 4.3 แสนคน หนุนตัวเลขรวมตั้งแต่ต้นปีแตะ 9.9 ล้านคน “เวียดนาม-เกาหลีใต้-อินเดีย” 3 ตลาดเติบโตสูงสุด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ประเมินเบื้องต้นพบว่า สัปดาห์นี้ (15-21 พฤษภาคม 2566) ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตตามคาดหมาย มีจำนวนทั้งสิ้น 434,568 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 62,082 คน คิดเป็นจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 9,905,066 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 410,818 ล้านบาท

โดยในช่วงดังกล่าวนักท่องเที่ยวเวียดนามขยายตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 14.40 ในขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 และ 7.17 (WoW) ตามลำดับ ทำให้ภาพรวมของเดือนพฤษภาคม 2566 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเกินกว่า 2 ล้านคน โดยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้เป็นหลัก

ในขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short Haul) ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 434,568 คน สูงกว่าที่คาดการณ์ในสัปดาห์ก่อนหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66) และ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย มาเลเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 48 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 (WoW) จีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 (WoW) อินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 (WoW) เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 (WoW) และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 (WoW)

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการมีวันหยุดต่อเนื่องและเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าสัปดาห์ถัดไปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงที่ราว 420,000 คน โดยมาจากกลุ่มตลาดระยะใกล้เป็นหลัก เช่น อาเซียนและเอเชียตะวันออก

Advertisement

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีความกังวลต่อแรงกดดันด้านเศรษฐกิจโลก เช่น อัตราเงินเฟ้อ ความกังวลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐ และการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมถึงความหนาแน่นของกลุ่มทัวร์จีนที่ดำเนินการขออนุญาตเดินทางของประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง