คมนาคม สั่งทอท.เตรียมพร้อมรับ “อินเดีย-ไต้หวัน” ตามนโยบายวีซ่าฟรี ตั้งแต่ 10 พ.ย.นี้

นักท่องเที่ยว

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.คมนาคม สั่งทอท. เร่งประสาน ตม.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว “อินเดีย-ไต้หวัน” ตามนโยบายรัฐบาลวีซ่าฟรี ตั้งแต่ 10 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมฯ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันตามนโยบายวีซ่าฟรีของรัฐบาล ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566-10 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวันแล้ว

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในช่วงปี 2566-2567

โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด ตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศตลอดจนถึงการเดินทางกลับออกจากประเทศไทย รวมทั้งสั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และหาแนวทางการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอื่นๆ

พร้อมทั้งให้ประสานงานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ให้ผู้โดยสารเกิดความแออัด หรือใช้เวลานานหลังจากลงจากเครื่องบิน

ขณะเดียวกันยังให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วม (Single Command Center) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในทุกขั้นตอนในท่าอากาศยาน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการให้บริการ และกวดขันการบริหารการจราจรบริเวณหน้าท่าอากาศยานไม่ให้เกิดความแออัดหนาแน่น และเก็บบันทึกข้อมูลการให้บริการ ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการในด้านต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในประเทศไทย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานในภูมิภาค การเตรียมความพร้อมการเดินทางภายในกรุงเทพฯ (กทม.)

การเตรียมความพร้อมการเดินทางไปต่างจังหวัดทางรถไฟและรถโดยสาร การเตรียมความพร้อมการเดินทางในต่างจังหวัด และการเตรียมความพร้อมสำหรับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ

พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักการเดียวกันคือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สะอาด สวยงาม พนักงานให้บริการด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีอัตราค่าบริการที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

“กระทรวงคมนาคมเน้นบริหารจัดการทุกขั้นตอนที่เป็นประตูสู่ประเทศไทย พร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูและเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค กระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ” นายสุริยะกล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ตั้งแต่ 1 มกราคมที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมรวมทั้งสิ้น 22,622,522 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 954,239 ล้านบาท