สั่งทุก “สำนักงานท่องเที่ยว” ปรับพื้นที่รับผู้พิการใน 60 วัน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ สั่งด่วน สนง.ท่องเที่ยวฯ ทั่วประเทศปรับพื้นที่รับผู้พิการ ทุกเพศ ทุกวัย หนุนเมืองไทยเป็น tourism for all ตามนโยบายรัฐ ชูส่วนกลางนำร่องปรับทางลาด ขยายห้องน้ำ ตั้งเป้าเห็นผลทั่วประเทศภายใน 60 วัน พร้อมผนึกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องรักษาความสะอาดห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ-สร้างรายได้ในท้องถิ่น

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการปรับภูมิสถาปัตย์และห้องน้ำของสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เนื่องจากเป็นส่วนราชการในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางด้านการบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทั้งอาคารสำนักงานที่เป็นของหน่วยงานเอง ทั้งอาคารสร้างใหม่และอาคารเก่า รวมถึงในส่วนของสำนักงานปลัดส่วนกลาง (ถนนราชดำเนินนอก)

โดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วในหลายส่วนซึ่งจะเห็นผลใน 60 วัน อาทิ ทางลาดสำหรับวีลแชร์ด้านหน้ากระทรวง ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ปรับธรณีประตูเพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าได้สะดวก ขยายห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และการบริการข้อมูล เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เดินทางมาประสานงานหรือติดต่อราชการได้สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการส่งเสริมให้เป็น tourism for all หรืออารยสถาปัตย์ (friendly design) ซึ่งเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยกำหนดเวลาให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 60 วัน

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังได้สนับสนุนในเรื่องของการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

“WC OK” โดยมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินห้องน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ (healthy accessibility safety : HAS) เพื่อเป็นการรับรองว่าห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่นั้น ๆ สะอาดได้มาตรฐาน และนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

โดยในปี 2561 กระทรวงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ศูนย์การค้า วัด ตลาด ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและกลับมาเที่ยวซ้ำ

ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกระจายไปได้ทั่วประเทศ สร้างรายได้และเม็ดเงินกระจายไปสู่ท้องถิ่น เมืองหลักและเมืองรองต่อไป

Previous article‘สันธนะ’ร้องขอความเป็นธรรม หากถูกถอดยศ เปิดแถลง 21 พ.ค. ด้านทนายเชื่อทำไม่ได้ คดีไม่สิ้นสุด
Next articleINTERLINK THANK YOU PARTY 2018