เอกชนท่องเที่ยวชงต่อฟรี VOA ลากยาวถึงสิ้นต.ค.นี้ ดันโมเมนตัมโลว์ซีซั่น

สทท.ผนึกองค์การท่องเที่ยวภาคเอกชนเตรียมชง รมว.การท่องเที่ยวฯ ขอต่อมาตรการฟรี VOA ก่อนสิ้นสุดมาตรการ 30 เมษายนนี้ลากยาวถึงตุลาคม พ่วงด้วยอีก 2 มาตรการ double entry visa, re-entry visa หวังหนุนโมเมนตัมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นนี้ให้เติบโตต่อเนื่อง เป็นเส้นเลือดใหญ่หนุนเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป ด้าน “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” รมว.การท่องเที่ยวฯขอประเมินความคุ้มค่าก่อน เหตุไม่อยากใช้กลยุทธ์ด้านราคาตลอดเวลา เผยหากอยากได้จริงต้องแลกกับมาตรการ สะดวก สะอาด ปลอดภัยด้วย

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบหลักการให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือฟรี VOA ให้กับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ โดยขยายเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุดใน

วันที่ 14 มกราคม 2562 ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจูงใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น

ชงต่อฟรี VOA ถึงสิ้น ต.ค.นี้

ล่าสุด นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากกรณีที่มาตรการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตราวีซ่าบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ visa on arrival (ฟรี VOA) กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้ ขณะนี้ที่ประชุม สทท. และสมาคมท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนในภาคเอกชนได้มีมติและเห็นชอบให้นำเสนอขอต่อมาตรการฟรี VOA ต่อเนื่องไปอีกจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562 นี้

Advertisment

ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยซึ่งมีโมเมนตัมที่ดียังคงมีศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ในช่วงโลว์ซีซั่นนี้ ขณะเดียวกันยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยส่วนใหญ่ได้ประกาศใช้มาตรการฟรีวีซ่ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้ว

เสนอ “วีระศักดิ์” ต้นเมษานี้

“ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอยากให้ธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เลยอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่อมาตรการนี้ในช่วงโลว์ซีซั่นนี้” นายชัยรัตน์กล่าว

Advertisment

และว่า ทั้งนี้ ทาง สทท.มีแผนแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในปี 2562 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2562 ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ จากนั้นจะสรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้งข้อเสนอขอต่อมาตรการดังกล่าว ต่อนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

แอตต้าขอพ่วงอีก 2 มาตรการ

สอดรับกับนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในเบื้องต้นนี้เป็นการหารือกันในภาคเอกชนที่อยากให้รัฐบาลมีการต่อมาตรการดังกล่าวออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562 นี้ โดยทางสมาคมแอตต้าได้เตรียมสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว ประเมินผลตอบรับในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเหตุผลในการขอต่อมาตการอีกครั้งหลังจากประชุมร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ จากนั้นจึงทำหนังสือเพื่อขอต่อมาตรการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ก็อยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณามาตรการ double entry visa เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

กลุ่มธุรกิจ กลุ่มไมซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ และ re-entry visa สำหรับอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเมืองรองที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ขอประเมินความ “คุ้มค่า” ก่อน 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หากผู้ประกอบการมีการยื่นขอต่อเวลาการใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือฟรี VOA เข้ามาคงจะต้องดูจากผลการประเมินความคุ้มค่าในการใช้มาตรการดังกล่าวทั้งในช่วงเริ่มใช้และในช่วงต่อเวลาก่อน ทั้งนี้ มองว่าประเทศไทยไม่ควรใช้มาตรการราคาตลอดเวลา เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าประเทศไทยทำได้ดีแล้ว ในขณะที่ด้านซัพพลายนั้นประเทศยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องทำ ทั้งเรื่องของความปลอดภัยที่จะต้องยกระดับให้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง อาทิ ระบบน้ำดิบและการบำบัดน้ำที่ประชาชนไม่สามารถร่วมทำงานได้ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในการทำงาน การจัดการกับขยะ ฯลฯ

ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการขอต่ออายุมาตรการฟรี VOA ออกไปอีก คงต้องมาพร้อมข้อเสนอว่าจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวไทยได้มาตรฐานสะดวก สะอาด ปลอดภัยด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับมาตราการ double entry visa หรือการเปิดให้ผู้ที่ได้รับวีซ่าของราชอาณาจักรไทย 1 ครั้ง สามารถเดินทางกลับเข้ามาได้อีกครั้งฟรีภายใน 6 เดือน ก็เป็นมาตรการที่ถูกวางไว้เพื่อการใช้ต่อจากฟรีวีโอเออยู่ก่อนแล้ว