นกแอร์ งดให้บริการสนามบินแม่ฟ้าหลวง ชั่วคราว 1-3 สิงหาคม

นกแอร์

สายการบินนกแอร์แจ้งงดให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นการชั่วคราวในที่ 1-3 สิงหาคม 65 นี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รายงานข่าวจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า จากรณีรายงานเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น. ล่าสุดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศเรื่อง ปิดทางวิ่งเพิ่มเติม ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ซึ่งส่งผลต่อผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางเช้าและออกจังหวัดเชียงราย

สายการบินนกแอร์จึงมีความจำเป็นแจ้งงดให้บริการเที่ยวบินเข้าและออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมในช่วงวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 เช่นกัน

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินขาออก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือเดินทางออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเดินทางด้วยรถของทางสายการบินที่ได้จัดเตรียมไว้ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องแสดงตัว พร้อมนำสัมภาระมา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเที่ยวบินที่เดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางไปจังหวัดเชียงราย สามารถใช้บริการที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เช่นกัน โดยทางสายการบินนกแอร์ได้มีการจัดเตรียมรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย