นกแอร์ ออก 5 มาตรการช่วยผู้โดยสาร กรณียกเลิกเที่ยวบินแม่ฟ้าหลวง

“นกแอร์” ออกมาตรการเยียวยาผู้โดยสาร หลังยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เหตุเครื่องบินลื่นไถลออกนอกรันเวย์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จากกรณีเครื่องบินสายการบินนกแอร์ไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินเชียงราย ทำให้ต้องยกเลิกทุกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

ล่าสุด สายการบินนกแอร์ได้ออกมาแจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดังนี้

ทางสายการบินนกแอร์ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสาร โดยมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเข้า และออก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ทางสายการบินขอแจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังนี้

  1. เก็บเครดิตบัตรโดยสาร 100% อายุ 1 ปี ไม่ระบุชื่อ และเส้นทาง โดยอัตโนมัติ
  2. ผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ทุกเส้นทาง ไม่จำกัดวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3. ผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  4. ผู้โดยสารสามารถแจ้งขอคืนค่าบัตรโดยสาร 100% ผ่านช่องทางการชำระเงินของท่าน
  5. บัตรโดยสารฟรีไม่ระบุชื่อ ผดส./เส้นทาง จำนวน 1 ที่นั่งไป-กลับ สำหรับเที่ยวบิน DD108 วันที่ 30 ก.ค. 65
    สายการบินนกแอร์ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกท่านมา ณ ที่นี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกรับสิทธิได้ที่ https://forms.gle/R3rpT8mKBJipJPR8A