MFC ส่งกองทุนหุ้นจีน ‘MCHINA’ เปิดขาย 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.นี้

AFP PHOTO / STR

บลจ.เอ็มเอฟซี ชี้ช่องนักลงทุนคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแดนมังกรผ่าน “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA)” ชูกลยุทธ์ลงทุนหุ้น A-Shares ที่ได้รับผลกระทบเทรดวอร์จำกัด-รายได้ 90% มาจากการบริโภคในประเทศ พร้อมเสนอขาย IPO ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.- 1 ก.ค.63

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด เปิดเผยว่า จีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตก้าวกระโดด จากประเทศที่อาศัยแรงงานผลิตสินค้าพื้นฐานด้วยต้นทุนต่ำ (Old Economy) ไปสู่การผลิตสินค้าบริการที่มีเทคโนโลยี (New Economy) ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 โดยจีนมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และการขยายตัวของสังคมเมือง เป็นโอกาสดีในการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นจำนวนกว่า 3,500 บริษัทที่รวมเรียกว่า หุ้นจีน A-Shares

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีน A-Shares มีความน่าสนใจ และมีหุ้นที่หลากหลายโดดเด่น ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวข้องการบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร นอกจากนี้ บริษัทในตลาดหุ้นจีน A-Shares ได้รับผลกระทบจากการสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างจำกัด เนื่องจากรายได้ของบริษัทดังกล่าวกว่า 90% มาจากการบริโภคภายในประเทศจีน

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จึงแนะนำ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA) เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว เน้นลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเทศที่ก่อตั้งดำเนินธุรกิจและ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

นายธนโชติ กล่าวอีกว่า กองทุนหลักยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม China Equity กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีการเติบโตสูง (Growth) คุณภาพดี (Quality )และมีมูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) เพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ลงทุน 40 – 60 บริษัท โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเข้มข้นพร้อมด้วยทีมงานวิจัย ภาคสนาม (Grass root Research) ที่มีความเชี่ยวชาญ และคัดเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ บริษัทในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีน เช่น Consumer Brands, Tourism, Health Care Service หรือกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐอย่าง Semiconductor, รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ Hi-tech ต่างๆ

ทั้งนี้ กองทุน MCHINA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นจีน และผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพ เติบโต ในราคาที่เหมาะสม สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินลงทุนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

โดยผู้ลงทุนสามารุติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ