พบกรุพระพุทธรูป สมัยราชวงศ์ถัง กลางซากตลาดโบราณ นครซีอาน

การค้นพบครั้งสำคัญที่นครซีอาน เป็นพระพุทธรูปสมัยราชวงศ์ถัง อยู่กลางซากตลาดโบราณ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ HSW News รายงานการค้นพบโบราณวัตถุครั้งสำคัญ เป็นชิ้นส่วนพระพุทธรูปและเจดีย์มากกว่า 680 ชิ้น ณ ซากตลาดโบราณในนครซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบอยู่ในหลุมของซากตลาดตะวันออก (East Market) ศูนย์กลางการค้าแห่งสำคัญในยุคราชวงศ์ถัง (ปี ค.ศ. 618-907)

ภาพจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน : กรุพระพุทธรูปซึ่งขุดพบที่ซากตลาดตะวันออก นครซีอาน / Xinhua

ด้านสำนักข่าว ซินหัว รายงานถ้อยแถลงของ หาน เจี้ยนหัว สถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้สร้างขึ้นจากดินเหนียว เซรามิก และหิน โดยส่วนใหญ่มีสภาพเสียหาย จึงเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่นเพื่อการคุ้มครองที่ดีขึ้นและการวิจัยเพิ่มเติม

ภาพจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน

พระพุทธรูปหลายองค์ประดับด้วยลวดลายสีและทอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ถัง สันนิษฐานว่าพุทธรูปเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถหรือคลังสินค้าของร้านค้าที่อยู่บนถนน

นอกจากนั้น คณะนักโบราณคดียังค้นพบทางเดิน คูระบายน้ำ และฐานบ้าน ตลอดจนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมากจากยุคราชวงศ์ถังในซากตลาดโบราณ ซึ่งรวมถึงชามสามสี และหม้อสามสี

ชามสามสี / Xinhua

นักโบราณคดีพบซากตลาดตะวันออก ช่วงปลายทศวรรษ 1950 ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ตารางกิโลเมตร มีความกว้าง 924 เมตร และความยาวมากกว่า 1,000 เมตร

ตลาดตะวันออกมีลักษณะคล้ายตลาดตะวันตกในฐานะศูนย์รวมการค้า ทั้งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังไท่จื้อ และพระราชวังซินฉิง การตกแต่งเหมือนกับตลาดตะวันตก แต่ที่ไม่เหมือนคือ คนที่อยู่ฝั่งตะวันตกเป็นคนฐานะดี ส่วนคนฝั่งตะวันออกเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์

บ่อน้ำที่พบกลางซากตลาดตะวันออก / Xinhua

 

ภาพจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน

 

ภาพจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน

….