งานวิจัยเผยทารกที่มีพ่ออายุ 45 ปีขึ้นไป เสี่ยงไม่แข็งแรง!

ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ British Medical Journal ระบุว่า เด็กกทารกที่มีพ่ออายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะสุขภาพไม่ดีในช่วงแรกเกิด

โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลของทารกแรกเกิดในสหรัฐระหว่างปี 2007 ถึง 2016 จำนวน 40,529,905 คน

งานวิจัยระบุว่า ทารกที่มีพ่ออายุเยอะนั้นจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 20.2 กรัม และมีความเสี่ยงที่น้ำหนักน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม มากกว่าเด็กทารกที่มีพ่ออายุระหว่าง 25-34 ปี 14 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้เด็กทารกแรกแรกที่มีพ่ออายุ 45 ปี ขึ้นไปยังเสี่ยงที่จะเข้าห้องไอซียู 14 เปอร์เซ็นต์ และยังมีแนวโน้มที่คลอดก่อนกำหนดด้วย

 

อ่านฉบับเต็ม Babies born to older fathers are less likely to be healthy at birth, major study suggests