สถานทูตออกประกาศเตือนคนไทยในนิวซีแลนด์ระมัดระวังอย่างสูง หลังเหตุกราดยิงที่เมืองไครสท์เชิร์ช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่เมืองไครสท์เชิร์ช ลงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะที่เมืองไครสท์เชิร์ช ซึ่งสถานการณ์ยังมีความอ่อนไหวและมีระดับของภัยคุกคามการก่อการร้ายสูงอยู่ ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ติดตามข่าวสารจากทางราชการของนิวซีแลนด์รวมถึงข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตในช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด

หากพบเหตุต้องสงสัยขอให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 111 ในทันที และหากมีความประสงค์จะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 021 896 292 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่จะใช้บริการท่าอากาศยานเมืองไครสท์เชิร์ชในช่วง 1-2 วันนี้ ขอให้เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าให้มากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจเช็คผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินอย่างละเอียดกว่ามาตรฐานปกติ

Previous articleดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดย พิมพ์พรร
Next article‘ทูลกระหม่อม’ เสด็จปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 22