ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ “เรวะ” เริ่มใช้ 1 พ.ค.

นายโยชิฮิเดะ สุงะ เลขาธิการรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถือชื่อรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น "เรวะ" ระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (Photo by Kazuhiro NOGI/AFP)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ ชื่อ “เรวะ” ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น หลังการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่ถือเป็นการสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบ 200 ปีของราชวงศ์ญี่ปุ่น

โดยนายโยชิฮิเดะ สุงะ เลขาธิการรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้อธิบายถึงชื่อของรัชสมัยใหม่ เรวะ ว่า “เร” หมายถึง “ความรุ่งเรือง” ส่วนคำว่า “วะ” หมายถึง “สันติภาพหรือความสงบเรียบร้อย”

ทั้งนี้ ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ใช้ปีรัชสมัยว่า “ปีเฮเซ” ที่มีความหมายว่า “สันติสุขทุกแห่งหน” ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2532 ตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะขึ้นครองราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ พระราชบิดา ที่ใช้มีรัชสมัยว่า “ปีโชวะ” ที่หมายถึง “ญี่ปุ่นอันรุ่งเรือง”

 

 

Advertisment

ที่มา : มติชนออนไลน์