‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใส’ ปี 4 ลงพื้นที่ดูแลฟันฟรีให้ประชาชน 

สุขภาพฟันมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต เพราะนอกจากจะใช้บดเคี้ยวอาหารแล้ว ยังมีส่วนสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมอีกด้วย แต่จากการรายงานผลสำรวจสุขภาพช่องปากระดับประเทศ  โดยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กไทยวัยเรียนกว่า 50% มีปัญหาฟันแท้ผุ และมากกว่า 60% ของผู้ใหญ่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งสวนทางกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของคนไทยที่ยังต่ำกว่า 10% เท่านั้น

จากปัญหาดังกล่าวและด้วยความตั้งใจส่งเสริมให้สังคมไทยมีสุขภาพดี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ สานพลัง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

และล่าสุดโครงการฯ ได้เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เชิงรุกไปยัง อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยที่ 2 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมขนขบวนทีมทันตแพทย์ จากทันตะ จุฬาฯ และอาสาสมัครจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด ซึ่งได้ให้บริการคนในชุมชนเข้ามารักษาปัญหาสุขภาพช่องปากรวมกว่า 570 เคส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และปลูกฝังสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืน

รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ
รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บอกถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน เป็นโครงการที่ทางทันตะ จุฬาฯ ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว และต้องการขยายความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกัลฟ์ และได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

ขณะเดียวกันการออกหน่วยครั้งนี้ เราได้เลือกพื้นที่ อบต.หนองน้ำใส เนื่องจากเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ประชาชนจากทั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี สามารถเดินทางมาได้ง่าย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทันตกรรม และประชาชนได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

Advertisment

“สำหรับคนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เราจะพบปัญหาฟันผุเป็นส่วนมาก และมีปัญหาเรื่องการถอนฟัน พบฟันค้างอยู่ในช่องปาก ซึ่งในหลายพื้นที่ประชาชนยังมีความยากลำบากในการเดินทางไปรักษาและเข้ารับบริการด้านทันตกรรม อีกทั้งคิวในการรักษาค่อนข้างนาน 

“ดังนั้น ทุกโครงการของทันตะ จุฬาฯ ที่ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยทันตกรรมเชิงรุก จึงเปรียบเสมือนเป็นการตอบแทนสังคม ทำให้ทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการรักษาทันตกรรมอย่างทั่วถึง จนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สมดังปณิธานของโครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมา” รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ กล่าว

Advertisment

นอกจากนี้ นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอุยธยา ยังเผยถึงความรู้สึกที่โครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ได้เดินทางมาให้บริการด้านทันตกรรมแก่คนในชุมชนว่า เรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้ามีสุขภาพปากและฟันที่ดีจะส่งผลกับสุขภาพร่างกายดียิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในวันนี้เห็นพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ กันอย่างอบอุ่น แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี จึงต้องขอบคุณทางกัลฟ์และคณะทันตะ จุฬาฯ เป็นอย่างสูงที่นำความสุขและรอยยิ้มมามอบให้คนใน อ.ภาชี และพื้นที่ใกล้เคียง

นางจุฑามาศ เทียนเรียว
นางจุฑามาศ เทียนเรียว

ทางด้านคนในชุมชนที่เข้าร่วมรับบริการกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Spark Smile อย่าง นางจุฑามาศ เทียนเรียว บอกถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ทีมทันตะ จุฬาฯ และกัลฟ์ เดินทางมาดูแลรักษาสุขภาพฟันให้คนในชุมชน โดยที่ผ่านมาเห็นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ว่าจะมีโครงการฯ มาลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่องปากใกล้บ้าน อีกทั้ง อบต. และ อสม. ของชุมชน ก็ได้ประกาศเชิญชวนเสียงตามสายให้คนในพื้นที่มาร่วมเข้ารับบริการด้านทันตกรรมเช่นกัน 

“หลังจากทราบข่าวจึงได้ชวนญาติพี่น้องในบ้านมาตรวจสุขภาพฟัน ซึ่งเมื่อมาถึงก็มีทีมงานของกัลฟ์คอยดูแลตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาภายในหน่วยทันตกรรม ทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง 

“ซึ่งในวันนี้ก็ได้ใช้บริการอุดฟันกับทางโครงการฯ มีความรู้สึกว่าคุณหมอมือเบามาก พูดจาไพเราะ และคอยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟัน ทั้งห้ามดื่มน้ำเย็นและห้ามทานอาหารที่ต้องเคี้ยวหนักๆ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานกัลฟ์ และทีมทันตะ จุฬาฯ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่คนในพื้นที่ ต.หนองน้ำใส ให้ได้มีสุขภาพฟันที่ดี และยิ้มได้อย่างมั่นใจ” นางจุฑามาศ กล่าวขอบคุณจากใจจริง

ทีมงานกัลฟ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้ารับบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นอย่างดี
ทีมงานกัลฟ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้ารับบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นอย่างดี

ในปีนี้ โครงการ GULF Sparks Smiles จะออกหน่วยทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะต่อยอดขยายพื้นที่ความช่วยเหลือไปที่ จ.ระยอง และกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายในพื้นที่เขต กทม. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ‘Gulf SPARK’ แล้วมาสุขภาพฟันดี ยิ้มอย่างมั่นใจไปด้วยกัน!