Memory Clinic & Wellness Center ชู ‘เวชศาสตร์เชิงป้องกัน-ชะลอวัย’ หนุนไทยสู่ Medicine 3.0

ประเทศไทยถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ เนื่องด้วยมีบุคลากรทางการแพทย์มากฝีมือ มีโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ประกอบกับไมตรีจิตของคนไทยที่สร้างความสบายกาย สบายใจให้ผู้เข้ารับการรักษา จนขึ้นชื่อว่าเป็น ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Medical Hub) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ขณะเดียวกัน การแพทย์ยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน จาก Medicine 2.0 คือ การกินยาและรักษาโรค ไปยัง Medicine 3.0 เป็นการปรับไลฟ์สไตล์ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดโรค ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงส่งเสริมสาธารณสุขไทยไปสู่ Medicine 3.0 เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560 – 2569) โดยเน้น 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) รวมถึงศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)

Memory Clinic & Wellness Center

คุณมายด์ – จามิญช์ญา เตชะมนต์พัทธ์ CEO Memory Clinic & Wellness Center เผยว่า หากพูดถึง ‘เวชศาสตร์ชะลอวัย (Reverse aging)’ ในต่างประเทศมีมานานกว่า 20 ปี ทว่าประเทศไทยอาจไม่คุ้นชิน เนื่องจากรับนวัตกรรมเวชศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ ณ ขณะนั้น ทีมแพทย์เริ่มตื่นตัวและเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมผลัดเปลี่ยนจาก Medicine 2.0 คือ การแพทย์ที่มุ่งไปที่การรักษาปลายทางเป็นหลัก ไปสู่ Medicine 3.0 การแพทย์ที่เน้นป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของโรค 

Advertisment

ย้อนกลับไปในปี 2560 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Memory Clinic & Wellness Center ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่ตื่นตัวในการเรียนรู้ศาสตร์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้น จึงมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมากว่า 10 ปี สอดรับกับเป้าหมายที่มุ่งให้ผู้คนมีชีวิตเปี่ยมคุณภาพและสุขภาพแข็งแรง สามารถมีความทรงจำงดงามในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต อีกทั้งยังมีจุดแข็งในเรื่องเทคโนโลยีความงามสมัยใหม่ที่ครบครัน รวมถึงเวชศาสตร์ป้องกัน

คุณมายด์ ยังเผยอีกว่า ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมองหานวัตกรรมสเต็มเซลล์ (Stemcell) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อชะลอวัยที่มีการวิจัยรองรับ มีแพร่หลายในต่างประเทศ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งบินไปดูงานที่ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เชิงลึก ดังนั้น Memory Clinic & Wellness Center อาจเรียกว่าเป็นคลินิกเวชกรรมแห่งแรกๆ ที่มีการนำนวัตกรรมสเต็มเซลล์จากเซลล์ต่างๆ เข้ามาสู่ประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการในประเทศ พร้อมด้วยบริการที่หลากหลายและครบครัน

Advertisment

ปัจจุบันให้บริการตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกาย วิตามินฟื้นฟูและบำรุง การขับล้างสารพิษภายในร่างกาย รวมถึงบริการด้านผิวพรรณ ความงาม และสเต็มเซลล์ จากนั้นขยายตัวสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไปจนถึงเวชศาสตร์ชะลอวัย (Wellness) ซึ่งมีทีมแพทย์-ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

“จากประสบการณ์ที่มายด์เจอในอดีต ทำให้เข้าใจว่าคนต้องการรักษาและต้องการผลลัพธ์ชัดเจน ดังนั้น นวัตกรรมที่ทำให้ลูกค้ากลับมาดูสวยและสวยขึ้น เราจะเสาะหามาให้ อีกทั้งเน้นการใช้เครื่องมือทันสมัย เป็นนวัตกรรมระดับโลก เพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆ ที่คลินิกนำมาใช้ จะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ซึ่งศึกษาเรื่องผลงานวิจัยรองรับ ที่สำคัญมายด์ต้องทดลองกับตัวเองก่อนจนมั่นใจ”

ปรากฏการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพ

CEO Memory Clinic & Wellness Center กล่าวว่า ทีมแพทย์ของศูนย์ฯ สั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ (NCDs) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นด้านสร้างสุขภาพ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเพื่อรู้ก่อนเกิดโรค โดยเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ ไปสู่วิถีแห่งการเป็นประชากรคุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดี ด้วยศาสตร์การแพทย์ในยุคปัจจุบันที่เน้นดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งแสดงถึงต้นกระบวนการของความเสื่อมและความเสี่ยงต่อโรค

ด้วยเหตุนี้ Memory Clinic & Wellness Center จึงสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำศาสตร์ด้านการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าแห่งยุครวมเข้าด้วยกัน จากนั้นได้ออกแบบและผสมผสานมาใช้ในการดูแลสุขภาพ การชะลอวัย ความงามแบบองค์รวม อีกทั้งโปรแกรมดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นดูแลถึงภายในร่างกาย ผนวกกับการดูแลความงามภายนอก จนทำให้เปล่งประกายในฐานะหนึ่งในเวลเนสชั้นนำของประเทศ

คุณมายด์ - จามิญช์ญา เตชะมนต์พัทธ์ CEO Memory Clinic & Wellness Center 
คุณมายด์ – จามิญช์ญา เตชะมนต์พัทธ์ CEO Memory Clinic & Wellness Center

ล่าสุด Memory Clinic & Wellness Center ได้รับรางวัล ‘The best Destination for Anti-Aging & Medical center’ ในงาน Asia Top Awards 2024 ตอกย้ำการเป็นโมเดลในการนำการแพทย์เวชศาสตร์เชิงป้องกัน-ชะลอวัย สู่วิถีชีวิตของคนในประเทศ-แถบภูมิภาค เดินหน้านำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ เวชศาสตร์ชะลอวัย และการแพทย์ชั้นนำของเอเชีย สะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำในตลาดเวลเนส พร้อมตั้งเป้าเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมด้านสุขภาพในระดับสากล 

กลยุทธ์ ‘ซอฟต์ พาวเวอร์’ มุ่งสู่อนาคต

คุณมายด์ กล่าวต่อไปว่า ในยุคสมัยที่ความงามสร้างได้ทั้งภายใน-ภายนอก Memory Clinic & Wellness Center จึงมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการนำองค์กรเวชศาสตร์ชะลอวัยไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ผ่านกลยุทธ์สำคัญคือ ผลักดันศูนย์ฯ ให้เป็น ‘ซอฟต์ พาวเวอร์’ ของประเทศ เริ่มจากการสร้างสรรค์ค้นหานวัตกรรมเครื่องมือที่โดดเด่น มีงานวิจัยรองรับจากทั่วมุมโลก เพื่อนำเสนอหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการแพทย์เชิงป้องกัน-เวชศาสตร์ชะลอวัย

ผนวกกับทีมแพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถตอบโจทย์คนได้ทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรที่สร้างความสบายกาย สบายใจให้กับผู้รับการรักษา ที่สำคัญ การรักษาพยาบาลมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ จนสามารถดึงดูดให้ผู้สนใจจากทั่วโลกเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

“จริงๆ ต้องบอกว่า เรื่องของสุขภาพ ทั่วโลกล้วนมองว่าไทยเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ และเป็นสาธารณสุขที่ทั่วโลกยอมรับ ดังนั้น หากมารักษาตัวที่ประเทศไทย หนึ่งคือราคาเข้าถึงได้ สองคือนวัตกรรมในประเทศไทย ณ ตอนนี้คือรับรู้ว่าเป็นที่ทั่วโลกว่ามีความทันสมัย สามคือบริการที่น่าประทับใจ จึงรู้สึกว่า Memory Clinic & Wellness Center เป็นซอฟต์  พาวเวอร์ในเรื่องของสุขภาพนั้นดีมากๆ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนทั่วโลกรับรู้”

สอบถามข้อมูลหรือสนใจเข้ารับบริการติดต่อได้ที่

FB : https://www.facebook.com/MemoryWellnessCenter 

IG : memoryclinic_official

Line : @memory_clinic

Web : https://mwcthailand.com/ 

Tiktok : https://www.tiktok.com/@memoryclinic.tiktok 

tel : 094 235 6545 . 094 556 9192