‘สิงคโปร์’ เผยประเด็นหารือเวทีผู้นำอาเซียน 27-28 เม.ย.นี้ มุ่งการค้า-ความมั่นคง

สเตรท ไทมส์ รายงานว่า การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวันที่ 27-28 เม.ย.นี้ ที่สิงคโปร์ จะเน้นหารือร่วมกันอย่างทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้น อาทิ สงครามการค้า วิกฤตโรฮีนจาในเมียนมา และความตึงเครียดเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้

นายวิเวียน บาลากฤษนัน รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า การพบกันของผู้นำทั้ง 10 ประเทศ จะเป็นการร่วมหาทางออกอย่างสันติ เกี่ยวกับปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีฯ วิเวียน กล่าวต่อว่า การหารือซึ่งรวมถึงการบรรลุข้อแก้ไขในปัญหาต่างๆ แม้ว่าเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ก็มีความคืบหน้าอยู่บ้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในภูมิภาคจะต้องดำเนินการได้ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์เท่านั้น

การรวมตัวกันของสมาชิกอาเซียนให้เกิดความ “เอกภาพ” ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยต้องยึดหลักการไม่ก้าวก่ายและไม่แทรกแซงซึ่งกันและซึ่ง