น้ำท่วมรังสิต โรงเรียน-มหาวิทยาลัยทยอยสั่งปิดเรียน

น้ำท่วมรังสิต

น้ำท่วมรังสิต ปทุมธานี สถาบันการศึกษาทยอยสั่งปิดเรียน โรงเรียนธัญบุรี-สายปัญญารังสิต หยุด 1 วัน  ส่วน ม.รังสิต เรียนออนไลน์ 100% ยกเลิกกิจกรรม Open House 2022 

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด ยากลำบากต่อการเดินทาง โดยเฉพาะเทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ได้ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์สูง ทำให้สถานที่ศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบ และเริ่มทยอยสั่งปิดเรียน 

โรงเรียนหยุด 1 วัน

โดย โรงเรียนธัญบุรี ออกประกาศ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุอุทกภัย ระบุว่า เนื่องด้วยมีเหตุน้ำท่วมบริเวณโดยรอบโรงเรียน และมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางคมนาคม ภายนอกพื้นที่ของโรงเรียน จึงส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนธัญบุรี จึงประกาศให้ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยนักเรียนจะเรียนออนไลน์ที่บ้าน (Online) ตามตารางเรียนปกติ เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ส่วน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประกาศเรื่องหยุดเรียนพิเศษ ระบุว่า เนื่องด้วยขณะนี้ ฝนตกหนักซึ่งทำให้เสี่ยงเกิดอุทกภัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสวัสดิภาพและการจราจรของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนจึงขอประกาศให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามารับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

ในการนี้ โปรดแจ้งกับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นหลักฐานในการมารับนักเรียน และในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนประกาศหยุดทำการเรียนการสอน เป็นการเฉพาะกิจ 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียน ให้ศึกษาทบทวนบทเรียนในวันหยุดเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนต่อไปและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และขอให้นักเรียนผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน

ม.รังสิต ออนไลน์ 100%

ส่วน มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศว่า ด้วยสถานการณ์ขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงที่ฝนตกหนัก มหาวิทยาลัยรังสิตมีความห่วงใยนักศึกษาและบุคลากร จึงเห็นควรให้รายวิชาบรรยายปรับการสอนผ่านระบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ส่วนวิชาปฏิบัติการยังคงเรียน Onsite ตามปกติ หรืออาจจะงดเรียนได้ตามความเห็นชอบของผู้สอน

รวมถึงยกเลิกการจัดกิจกรรม Open House 2022 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ทั้งนี้สำหรับ Open House 2022 ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2565ยังคงจัดตกิจกรรมตามกำหนดเดิม