คณะนายทหารประจำพระองค์ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถวายพระพร พระองค์ภาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
แฟ้มภาพ

นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นำคณะนายทหารถวายความปลอดภัยฯ ในทหารเสนาฯ และนายตำรวจอารักขาประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตามที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันนี้เวลา 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรกันอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

พล.อ.ท.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นำคณะนายทหารถวายความปลอดภัยฯ ในทหารเสนาฯ และนายตำรวจอารักขาประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาลงนามถวายพระพร

และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้มีประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไล่โว่และสาละวะ จ.กาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต

นายคมสันต์ พิทักษ์ชาติคีรี กำนันตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อชาวชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ เป็นอย่างมาก จากที่เมื่อก่อนชีวิตชาวชาติพันธุ์อยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีถนนหนทาง น้ำไฟไม่มีใช้ ลูกหลานเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อพระองค์เสด็จพระดำเนินไปทรงช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็นประจำ ทั้งพระราชทานความรู้รวมถึงพาคณะชาวบ้านไปศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านการเกษตรตามจังหวัดต่าง ๆ บ่อยครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตนและชาวบ้านทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดบันดาลให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน เพราะชาวกะเหรี่ยงไล่โว่และสาละวะทุกคนรอพระองค์มาช่วยพัฒนาต่อ

“ผมมีโอกาสได้เฝ้าฯพระองค์ภาหลายรอบมาก และทุกครั้งที่เสด็จไปจะทรงเป็นกันเองกับชาวกะเหรี่ยงตัวเล็ก ๆ อย่างพวกผมเสมอ ท่านจะทรงทักทายชาวบ้านทุกคน เมื่อก่อนหมู่บ้านเราช่วงหน้าฝนเดินทางไปไหนไม่ได้เลยเพราะถนนถูกตัดขาด ญาติพี่น้องเจ็บป่วยทีก็แสนลำบาก แต่พอมีโครงการของพระองค์ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลูกหลานสามารถเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน”

“ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั้งปี ทรงตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านสาละวะ ไล่โว่ การอบรมทอผ้ากะเหรี่ยงให้มีลวดลายสวยงามและการย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่าง ๆ และส่งเสริมเรื่องการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง และปลูกข้าวนาปี ปลูกพืชผักผลเพื่อรับประทานในครัวเรือน ตอนนี้ชาวบ้านกะเหรี่ยงไล่โว่ทุกคนรอให้พระองค์ภาหายจากพระอาการประชวรแล้วกลับไปช่วยเหลือพวกเราชาวชาติพันธุ์ต่อ” นายคมสันต์ พิทักษ์ชาติคีรี กล่าว