ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังวิกฤต จี้รัฐเร่งจัดการกลุ่มธุรกิจโรงงานอาหารสัตว์

ฝุ่นควันเชียงใหม่

ฝุ่นควันเชียงใหม่เข้าขั้นอันตราย ภาคประชาสังคมจี้รัฐบาลจัดการกลุ่มทุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ณ เวลา 07.00 น. โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ระบุว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้ อันดับ 1 มีจำนวนฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงมากถึง 960 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) คุณภาพอากาศอันตราย

เช่นเดียวกันกับอันดับ 1 ของ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีจำนวนฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงถึง 312 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด

               

ทั้งนี้ ประชาชนในทุกพื้นที่ ควรงดกิจกรรมนอกอาคาร ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด เลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้ง และประชาชนทุกกลุ่มควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กตามมาตรฐาน เช่น หน้ากาก N95 N94 R95 P2 KN95

ฝุ่นควันเชียงใหม่
ฝุ่นควันเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ เปิดเผยว่า ทุกฝ่ายต้องลดเผา หยุดเผา เป็นข้อเรียกร้องของทุกคน ไม่มีใครอยากถูกฝุ่นควันอบเป็นเวลา 2-3 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดเผาพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ลดเผาโรงงาน โรงไฟฟ้าถ่านหิน รถยนต์

นายชัชวาลย์กล่าวว่า รัฐประกาศ “ห้ามเผา ใครเผาถูกจับ” มาโดยตลอด การเผาก็ยิ่งหนักขึ้นมาเป็นระยะเวลา 16 ปีแล้ว ณ เวลานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเผาเกิดในป่าอนุรักษ์สูงสุด รองลงมาคือป่าสงวน รวมถึงการเผาแปลงเกษตรพืชเชิงเดี่ยวคือ ข้าวโพด และอ้อยจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

Advertisement

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเชื้อเพลิง เป็นทางออกที่เป็นนวัตกรรมของการแก้ปัญหา เผาแบบมีระบบดูแลควบคุมไม่ให้เกิดการลุกลาม ต้องสร้างแรงจูงใจให้ทุกการใช้ไฟเข้าสู่ระบบ

ฝุ่นควันเชียงใหม่ “การดูแลควบคุมการเผาในพื้นที่ป่า ตอนนี้ยังไม่สะเด็ดน้ำ การถกเถียง ชาวบ้านเผาลุกลาม เจ้าหน้าที่เผาลุกลาม ใครก็ไม่รู้เผาลุกลาม ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ไม่เจอตัว แต่สรุปมั่ว ๆ กัน ต้องมีการศึกษา แก้อย่างมีข้อมูลที่ไม่เหมารวม และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ”

ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่มีน้อยแต่มีอำนาจ จะร่วมมือกับชาวบ้านที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีอำนาจต้องทำงานร่วมกันตลอดทั้งปี ไม่ใช่ช่วงฝุ่นควันขอให้ชาวบ้านมาช่วย พอพ้นช่วงนี้ก็ไล่จับกัน

นายชัชวาลย์กล่าวต่อว่า การเผาอ้อย การเผาข้าวโพด ก็ต้องมีมาตรการจัดการให้บริษัทน้ำตาล บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะเกษตรแปลงใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน

Advertisement

ทั้งนี้ รัฐต้องมีกฏหมาย มีนโยบายและมีมาตรการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง ไม่แก้กันแบบ Event เฉพาะหน้าแค่ให้ผ่านแต่ละปีไป ขณะเดียวกัน ประชาชน พลเมืองต้องลุกขึ้นมาติดตาม กดดัน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม