ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาส พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะบุคคล เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 18.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ

นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในโอกาสนี้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2566