หุ้นกู้ออกใหม่เดือนมีนาคมนี้ ตัวไหนจ่ายดอกเบี้ย 6.75% เช็กเลย!!

หุ้น-หุ้นกู้-การลงทุน
ภาพ : Pixabay

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่เตรียมขายเดือน มี.ค.นี้ สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.75% มีบริษัทดัง แสนสิริ-เอสซีจี-เมืองไทย แคปปิตอล ขายหุ้นกู้กันหลายรุ่น ชูดอกเบี้ย 3.40-4.95%

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกธุรกิจยังคงต้องการใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ ซึ่งในเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้ ก็มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.75% ต่อปี

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หนังสือค้ำประกัน โดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดโดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนรวมไม่เกิน 5,845.29 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567 โดยองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี

แอสเซทไวส์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% ต่อปี

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2567หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.60%] ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [6.00-6.25%] ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เมืองไทย แคปปิตอล ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และเงินทุนหมุนเวียน

แสนสิริ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.70%

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.70%] ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.70%] ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

SCGP ชูดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ระยะเวลาเสนอขาย
1.สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A วันที่ 1-7 มีนาคม 2567
2.สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน วันที่ 25-27 มีนาคม 2567
3.สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ Aและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

ชโย กรุ๊ป ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% ต่อปี

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2023 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ เพื่อใช้ซื้อหนี้มาบริหารหรือปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทีทีซีแอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% ต่อปี

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.65]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [5.80-5.85]% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2023
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดTTCL249A และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

SCC ขายหุ้นกู้ 2 หมื่น ล.ชูดอกเบี้ย 3.40%ต่อปี

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่
1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 1-7 มีนาคม 2567
2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25-27 มีนาคม 2567
3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

ไทย แคปปิตอล ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจพลังงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริหำรสินทรัพย์

อินโดรามา ขายหุ้นกู้ 5 ชุด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-