ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 3,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% ครึ่งปีแรก ลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 3,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% ครึ่งปีแรก ลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ คาดปีนี้บรรลุเป้าหมาย 7,500 เมกะวัตต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบ 6 เดือนแรกปี 2560 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรับรู้กำไร จำนวน 3,559.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.45 บาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนใหม่อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau อินโดนีเซีย และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในออสเตรเลีย รวมกำลังผลิตตามการถือหุ้น 360 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งจะส่งผลให้กำลังผลิตรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 7,373 เมกะวัตต์เทียบเท่า

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผูัจัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานปีนี้ มุ่งหมายเพิ่มกำลังผลิตให้เติบโตถึง 7,500 เมกะวัตต์ ในครึ่งปีแรกบริษัท สามารถดำเนินงานก้าวหน้า 98% เมื่อเทียบกับเป้าหมายของปีนี้ สำหรับกำไรที่เติบโตขึ้นสะท้อนถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างผลตอบแทนดีขึ้น และคาดว่าเป้าหมายปีนี้จะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ เพราะยังมีโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 1,002 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งบางโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อสรุปในปีนี้

“แนวโน้มการดำเนินงานปีนี้ จะมุ่งเน้นเพิ่มกำลังผลิตจากการลงทุนใหม่ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจอื่นนอกภาคพลังงานและไฟฟ้า โดยเป้าหมายการลงทุนครอบคลุมประเทศอาเซียนและจีน ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ก็รักษาการเติบโตของรายได้จากการบริหารประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหงสา (1,878 เมกะวัตต์) ใน สปป.ลาว ซึ่งปีนี้กำหนดค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor) ไว้ที่ประมาณ 80% นอกจากนี้ ยังต้องควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีก 4 แห่ง กำลังผลิตรวม 517 เมกะวัตต์ให้คืบหน้าตามแผนงาน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมเมาท์เมเมอรัลด์ กำลังผลิตตามการถือหุ้น 144.36 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561” นายกิจจากล่าว

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท สามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ 360 เมกะวัตต์ เทียบเท่า ส่งผลให้กำลังผลิตรวมเติบโตขึ้นเป็น 7,373 เมกะวัตต์เทียบเท่า จากการลงทุนใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กำลังผลิตเทียบเท่า 191 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานความร้อนร่วม Riau ในอินโดนีเซียกำลังผลิตตามการถือหุ้น 134.75 เมกะวัตต์ และโครงการ Collinsville Solar PV กำลังผลิตตามการถือหุ้น 34 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีโครงการที่สร้างอีก 4 แห่ง รวมกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 517 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบด้วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเมาท์เอเมอรัลด์ในออสเตรเลีย กำลังผลิตตามการถือหุ้น 144.36 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2561 โครงการพลังงานน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ใน สปป.ลาว กำลังผลิตตามการถือหุ้น 102.5 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2562 เช่นเดียวกับโครงการเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี กำลังผลิตตามการถือหุ้น 34.73 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังผลิตตามการถือหุ้น 236 เมกะวัตต์ มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2560 บริษัท มีรายได้จำนวยน 23,123.98 ล้านบาท หากไม่รวมค่าเชื้อเพลิงจากบริษัทย่อย รายได้รวมมีจำนวน 7,958.88 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและสัญญาทางการเงินมีสัดส่วน 71.6% ของรายได้รวม และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้ามีสัดส่วน 24.0% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าหงสา ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 19,911.97 ล้านบาท ลดลง 18%

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 97,113.71 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 33,729.63 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 63,384.08 ล้านบาท กำไรสะสมจำนวน 50,572.08 ล้านบาท