โฆษก “บัวแก้ว” ชี้ยึดระเบียบหนังสือเดินทางถอนพาสปอร์ต “ยิ่งลักษณ์” ย้ำไม่เลือกปฏิบัติ

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการติดตามตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในต่างประเทศ รวมถึงการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการติดตามตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ ส่วนประเด็นการเพิกถอนหนังสือเดินทางนั้น ขณะนี้สถานะในทางคดียังไม่ถึงว่าสิ้นสุดตามกระบวนการกฎหมาย เพราะศาลยังไม่ได้อ่านคำพิพากษา เมื่อมีคำพิพากษาจำเลยก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ส่วนที่ศาลได้ออกหมายจับ ขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมาย

น.ส.บุษฎีกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ การพิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 23(2) ว่าด้วยการยกเลิกหนังสือเดินทาง และข้อ 21(2)เมื่อได้ร้บแจ้งว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งกำลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้

“เมื่อได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินเมื่อเข้าเงื่อนไขในระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ” น.ส.บุษฎีกล่าว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์