พาณิชย์แนะเกษตรกรชะลอขุดมันสำปะหลัง เหตุฝนตก-เชื้อแป้งต่ำ ชี้ รออีกหน่อยราคาดีแน่

รออีกหน่อย! พาณิชย์ แนะเกษตรกรชะลอการขุดมันสำปะหลัง ช่วงนี้ฝนตก เชื้อแป้งต่ำ
แนะรออีกหน่อย ได้ราคาดีขึ้นแน่ พร้อมยืนยันผลผลิตปี 2560/61 มีมาตรการรองรับไว้หมดแล้ว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อขอให้ชะลอการขุดมันสำปะหลังขึ้นมาขาย เพราะขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ลานมันปิด เพราะไม่สามารถตากมันเส้นได้ และโรงแป้งส่วนใหญ่ก็ปิด เพราะผลผลิตมันยังมีปริมาณน้อย และคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเชื้อแป้งต่ำ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรให้ชะลอการขุดมันและรอให้พ้นฤดูฝนไปก่อน ก็จะทำให้จำหน่ายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้น โดยมันสำปะหลังที่เชื้อแป้งได้ตามาตรฐาน 25% ราคากิโลกรัม (กก.) ละ 1.75 บาท แต่ถ้าเป็นมันคละ (ไม่วัดเชื้อแป้ง) กก.ละ 1.13 บาท

“กระทรวงฯ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่บางรายมีความจำเป็นต้องขุดมันออกมาขาย เพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่าย โดยกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที โดยได้ประสานลานมันและโรงแป้งให้เข้าไปช่วยรับซื้อ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้ชะลอการขุดมันออกไปก่อน เพื่อรอเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น”

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ได้ออก สู่ตลาดเกือบหมดแล้ว คาดว่า จะมีผลผลิตตกค้างไม่เกิน 5% โดยเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ที่มีการขุดมันออกมาจำหน่าย ส่วนแหล่งปลูกมันที่สำคัญ คือ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ยังไม่ได้มีการขุดมันออกมาจำหน่ายในช่วงนี้

นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับมาตรการดูแลราคามันสำปะหลังปี 2560/61 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว มีจำนวน 14 โครงการ วงเงินประมาณ 616 ล้านบาท มีทั้งโครงการที่ช่วยเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก และสนับสนุนให้เพาะปลูกเป็นมันแปลงใหญ่ การช่วยเหลือระหว่างการเพาะปลูกโดยผลักดันให้ใช้ระบบน้ำหยด การดูแลหนี้สินเดิมด้วยการพักชำระหนี้ และในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด จะจัดทำโครงการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง โครงการยกระดับการผลิตและการแปรรูป และโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนหรือ 6% ต่อปี

Advertisment

นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยจะผลักดันให้มีการทำมันเส้นคุณภาพดี มันเส้นสะอาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และยังได้เตรียมมาตรการดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบและกระทบกับราคาในประเทศ

ส่วนมาตรการอื่นๆ รัฐบาลจะสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับสถาบันเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้แปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้น และจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งจะสนับสนุนให้มีการแปรรูปมันสำปะหลังในรูปอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้มีการนำมันสำปะหลังไปเป็นวัตถุดิบ และสร้างสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด