“WHAUP” พัฒนาโครงการวางท่อจัดจำหน่าย-ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ พร้อมบริการลูกค้าในนิคมอุตฯเหมราช ภายในไตรมาส 3 ปีหน้า

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ได้สิทธิ์พัฒนาโครงการวางท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 6 แห่ง โปรเจ็กต์แรก “ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2” พร้อมเปิดให้บริการไตรมาส 3 ปี 2561 ด้าน CEO “วิเศษ จูงวัฒนา” เดินเครื่องตามกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานครบวงจรสำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเตรียมตัวเติบโตตามการขยายตัวของ EEC

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อลงทุนวางท่อจัดจำหน่าย และให้บริการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (HESIE 2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (HESIE 4) และนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ อีก 4 แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี ในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการวางเครือข่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ภายใต้ชื่อโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2561 นี้

นอกจากนั้น บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการวางเครือข่ายระบบท่อจัดจำหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อีกแห่งหนึ่ง โดยมีแผนเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2560 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวถึงการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ว่า เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ WHAUP ในการให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรเพิ่มเติมจากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และมีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง